Nio YH-utbildningar startar på Xenter till hösten

Sima Iskandar – studerande till hisstekniker på Xenter
Siima i Xenters hiss- och rulltrappslabb.
Foto: 
Patrik Lark

Myndigheten för yrkeshögskolan har lämnat sitt besked om vilka av årets utbildningsansökningar som får starta. Xenter fick två ansökningar beviljade utöver de sju som redan var klara för höststart. Totalt sett startar nio YH-utbildningar till hösten på Xenter Yrkeshögskola.

De två beviljade YH-utbildningarna är Hiss- och rulltrappstekniker samt Marin servicetekniker.

”Det är med stolthet vi tar oss an det förtroende som Myndigheten för yrkeshögskolan har gett våra teknikutbildningar. Vi har länge haft som strategi att bygga upp fysiska labbmiljöer för att kunna ge bästa kompetens till våra studerande. Det gör att de är mer självgående redan när de kommer ut på sin företagspraktik”, säger Erika Borgfors, tf chef Xenter Yrkeshögskola.

Nytt för i år är att utbildningen Hiss- och rulltrappstekniker har tagit bort behörighetskravet på el-lära. Den kursen är nu inbakad i utbildningen, så nu kan äntligen alla bli hisstekniker, och de behövs verkligen!

Xenter Yrkeshögskola kommer från och med hösten 2023 att erbjuda nio avgiftsfria och CSN-berättigade YH-utbildningar med riksintag:

Alla YH-utbildningar är eftergymnasiala och riktade mot bristyrken, det vill säga yrkeskategorier där det inte finns tillräckligt med utbildad personal att rekrytera. Den som fullgör sin utbildning har alltså mycket goda förutsättningar att få jobb inom yrket.

”Yrkeshögskolan är viktig för Botkyrkas utbildningsutbud och för att möta arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov. Att fler får möjlighet till jobb och ett självständigt liv är prioriterat och det är därför glädjande att vi kan erbjuda ett sådant varierat utbud”, säger Dag Ahlse (C) ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Varmt välkommen till Xenter Yrkeshögskola!
Här kan företagare vara med och påverka vilka yrkeshögskoleutbildningar som Xenter ansöker om att få starta och utbildningarnas innehåll. Just samarbetet med företagen är nyckeln till framgången med YH-utbildningarna. Tack vare samarbetet med 700 företag kan Xenter erbjuda Botkyrka och Sverige rätt kompetensförsörjning.

Därför behövs du i hiss- och rulltrappsbranschen

Hisstekniker behövs!
Behovet av hiss- och rulltrappstekniker är stort.
Foto: 
Hissförbundet

Hiss- och rulltrappsbranschen ger möjlighet till en utvecklande karriär. Här ger Xenters samarbetspartner, Hissförbundet, sin syn på branschen och karriärsmöjligheterna.

Hissar och rulltrappor finns överallt i bostäder, på arbetsplatser och i våra offentliga miljöer. För tillgängligheten måste en stillastående hiss eller rulltrappa åtgärdas snabbt. De behöver även hela tiden hållas efter så att säkerheten kan garanteras. Att vara hiss- och rulltrappstekniker är ett viktigt jobb.

Samtidigt byggs det mycket i Sverige, 63 900 nya bostäder påbörjades 2021. Gamla hissar moderniseras så att de får samma säkerhetsstandard som de hissar som vi monterar idag har. Därtill är hissar i privata villor en växande marknad.

”Urbaniseringstrenden i landet fortsätter och storstadsregionerna står för mer än 60 procent av alla bygginvesteringar. Detta innebär ett ökat hiss- och rulltrappsbestånd, och även behovet av modernisering, skötsel och underhåll ökar hela tiden. I kombination med kommande pensionsavgångar har vi ett skriande behov av kompetenta medarbetare, nu och under de kommande 5-10 åren.”, säger Daniel Nyman, ordförande i Hissförbundet.

Hiss- och rulltrappsbranschen i Sverige omsätter åtta miljarder kronor och sysselsätter cirka 3700 personer. Hissförbundets medlemsföretag står för cirka 80 procent av branschens omsättning. Under 2021 genomförde Hissförbundet en enkätundersökning som visar att under perioden 2022-2027 behöver enbart medlemsföretagen i Hissförbundet nyanställa ca 750 hiss- och rulltrappstekniker, vilket innebär ett anställningsbehov om minst 150 tekniker per år.

Vägen till att börja arbeta inom hiss- och rulltrappsbranschen är kort. Du kan gå en utbildning eller söka jobb direkt hos ett av våra medlemsföretag.

Du behövs!

Här samlar Hissförbundet allt du behöver veta om ett spännande yrkesval, så som utbildningar, lediga jobb och varför just du behövs!: Hissforbundet.se/karriar

Xenter utökar till 13 YH-utbildningar

Medicinsk sekreterare – vårdadministratör
Medicinsk sekreterare
Foto: 
Anne-May Ots Hagqvist

Myndigheten för yrkeshögskolan har lämnat sitt besked om vilka av årets utbildningsansökningar som får starta. Xenter fick två ansökningar beviljade, varav ”Medicinsk sekreterare” är en helt ny utbildning. Totalt sett startar 13 YH-utbildningar till hösten på Xenter, fler än någonsin tidigare.

”Det är med stor glädje och stolthet som vi tar oss an det förtroende som Myndigheten för yrkeshögskolan har gett oss. Vården är en helt ny sektor för Xenter så nu börjar ett spännande arbete med planering för att kunna ge bästa kompetens till våra blivande studerande. Vi har redan en välmeriterad utbildningsledare på plats, som har drivit den här utbildningen på annat håll tidigare, så det kommer att bli jättebra.” Anna Eriksson, chef Xenter Yrkeshögskola.

Xenter Yrkeshögskola kommer från och med hösten 2022 att erbjuda 13 avgiftsfria och CSN-berättigade YH-utbildningar med riksintag:

Alla YH-utbildningar är eftergymnasiala och riktade mot bristyrken, det vill säga, yrkeskategorier där det inte finns tillräckligt med utbildad personal att rekrytera. Den nya utbildningen till Medicinsk sekreterare är mycket efterfrågad av en bransch med rekryteringsproblem, inte minst i Storstockholm. Den som fullgör sin utbildning har alltså mycket goda förutsättningar att få jobb inom yrket.

Den andra beviljade är den mycket populära utbildningen Fastighetsförvaltare som har gått sedan tidigare på Xenter och nu fått förnyat förtroende med flera intag.

Varmt välkommen till Xenter!
Här kan du som företagare vara med och påverka vilka utbildningar som Xenter ansöker om att få starta och yrkeshögskoleutbildningarnas innehåll. Just samarbetet med företagen är nyckeln till framgången med YH-utbildningarna. Tack vare samarbetet med 700 företag kan Xenter erbjuda Botkyrka och Sverige rätt kompetensförsörjning.

Xenter – A Christmas Saga

xenter_a_christmas_saga

Ett animerat julkort/nyårskort skapat av studerande på Xenters yrkeshögskoleutbildning VFX-Artist.
 
Filmen är gjord som ett grupparbete i slutet av första terminen för årskull 2021.
 
Team Maräng:
Daniel Steiner
Staffan Hermansson
Carl Wiggberg
Gustav Holmström
Louie Hartman
 
Music by Louie Hartman © 2021julkort_-_team_ischokladJulkort – Team Ischoklad:
Emil Roos Nilsson
Michel Gil
Jesper Sjölander
Adam Ahlman


julkort_-_team_knackJulkort – Team Knäck:
Rickhard  Norberg
Elin Ek Mälman
Anastasia Matuszewski
Ebba Stillman
Joel Wellerfors

Music: Christmas Village - Aaron Kenny
Support by RFM - NCM: https://youtu.be/RRdWzMjqIaE


en_sockersot_jul

"En sockersöt jul" – Team Kola:
Johannes Ardenfors
Matyas Belina
Julian Svanström
Samer Kasem

Musik:
Christmas Morning – Jakub Pietras
Länk: https://artlist.io/song/69122/christmas-morning
Licens: Artlist License: Get to Know Artlist's License Model


holiday_wishes_-_team_chokladtryffel

Holiday Wishes – Team Chokladtryffel:
Hanna Dahlquist
Linnea Duvström
Cecilia Azout
Alexis Pramgren
 
Musik:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TR4e4oRq1yQ&list=PLbXvEiPXlSitK5cF2eC6ZMZY1qKEA99_f&index=5
Licens Creative Commons-licens – attribution (återanvändning tillåten)

Music was provided through the Youtube Audio Library by the followning:
We Wish You a Merry Christmas by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Artist: http://www.twinmusicom.org
 
Sound effects: By Fredrik Wisborg

Fösta kullen från VFX-artist examinerade

Fösta kullen från VFX-artist examinerade.
Fösta kullen från VFX-artist examinerade.
Foto: 
Patrik Lark
Efter 2,5 års YH-utbildning var det äntligen dags för examinering och diplomutdelning för vår första kull från VFX-artist!

Glädjen var stor då många redan har fått anställning på sin LIA-plats (praktikplats) i filmbranschen och flera andra har lovande prospekt på gång. Vill man anställa någon av dessa nyexaminerade så bör man skynda sig för detta är den enda klassen av sitt slag som går ut detta år i vårt avlånga land!


Fösta kullen från VFX-artist firar examen med tårta.

Tre stolta VFX-artister på väg ut i filmbranschen.

Xenter var värd för livesänt YH-forum

Xenter var värd för livesänt YH-forum.
Xenter var värd för livesänt YH-forum.
Foto: 
Xenter
Två gånger om året arrangerar Yrkeshögskoleförbundet en konferens, den här gången i Xenter-huset.

Den senaste informationen från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) framfördes av GD Thomas Persson, med intressant statistik över yrkeshögskolans utveckling. Intressanta talare och en paneldiskussion var andra inslag i den sändning som Xenter skötte från egna Nisellsalen och som via Youtube gick ut till yrkeshögskolor i hela landet. Vår YH-utbildning till Livesändningspecialist och vana av att livesända Botkyrkas kommunfullmäktigemöten gjorde Xenter till en lämplig värd för konferensen.

I trevlig miljö skedde dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan med målet är att bidra till utveckling och förbättring genom gemensam påverkan. Sanna Balsvik var moderator. Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Sveriges tre största politiska partier och gästföreläsarna Nino Baraka och Håkan Ozan var andra deltagare.

Ämnen och frågor som diskuterades var bland annat:
- Hur kommer det moderna Sverige att se ut?
- YH:s roll i det moderna Sverige
- Framtid, innovation & digitalisering

Första kullen Dokumentcontroller tog examen

Första kullen studerande från YH-utbildningen Dokumentcontroller/Registrator tog sin examen.
Första kullen studerande från YH-utbildningen Dokumentcontroller/Registrator tog sin examen.
Foto: 
Patrik Lark
Första kullen studerande från YH-utbildningen Dokumentcontroller/Registrator tog sin examen idag, ett historiskt ögonblick således!
Många studerande hade redan fått jobb på sin LIA-plats. Det märks tydligt att det är ett stort sug efter den här yrkeskompetensen.
Utbildningen som går på distans är Xenters i särklass mest populära utbildning sett till antalet ansökningar. 9 maj 2022 är sista ansökningsdag om du vill börja studera till hösten 2022.

Xenter var värd för livesänt YH-forum

Xenter livesände YH-forum
Xenter livesände YH-forum
Foto: 
Skärmdump från livesäningen.

Två gånger om året arrangerar Yrkeshögskoleförbundet en konferens, den här gången i Xenter-huset. Den senaste informationen från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) framfördes av GD Thomas Persson, med intressant statistik över yrkeshögskolans utveckling. Intressanta talare och en paneldiskussion var andra inslag i den sändning som Xenter skötte från egna Nisellsalen och som via Youtube gick ut till yrkeshögskolor i hela landet. Vår YH-utbildning till Livesändningspecialist och vana av att livesända Botkyrkas kommunfullmäktigemöten gjorde Xenter till en lämplig värd för konferensen.

I trevlig miljö skedde dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan med målet är att bidra till utveckling och förbättring genom gemensam påverkan. Sanna Balsvik var moderator. Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Sveriges tre största politiska partier och gästföreläsarna Nino Baraka och Håkan Ozan var andra deltagare.

Ämnen och frågor som diskuterades var bland annat:

- Hur kommer det moderna Sverige att se ut?

- YH:s roll i det moderna Sverige

- Framtid, innovation & digitalisering