Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

Lärande och kommunikation i det pedagogiska ledarskapet

För dig som ansöker till utbildningen Lärarassistent och saknar kompetens från kurser i Kommunikation, 100 p, Pedagogiskt ledarskap, 100 p, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 p, Lärande och kommunikation 100 p, startar Xenter eventuellt en behörighetsgivande förutbildning för att erbjuda dig att klara behörighetskravet inom dessa kurser.
Om du uppfyller grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller test hos Xenter) och klarar kursens (BFU) examination blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen.
Om du kompletterar grundläggande behörighet efter och klarar kursens examination blir du behörig till YH-utbildningen men ingår i urval tillsammans med övriga sökande.
Kursen är avgiftsfri och för de som uppfyller grundläggande behörighet även studiemedelsberättigad av CSN.
Du ansöker till kursen genom att lämna in en ansökan till YH-utbildningen, där du skriver i ansökan att du vill gå denna BFU.


För frågor kontakta:
Tina Sandström
Utbildningsledare
070 - 268 82 14
tina.sandstrom@xenter.se