Examinerade från VFX-artist

Här samlar vi alla studerande som examinerats från Xenters YH-utbildning VFX-artist, var studerande med länk till respektive Linkin-profil, där du kan hitta deras andra länkar till egna webbplatser eller showreels etc.


VFX20
Philip Anderson https://www.linkedin.com/in/philip-anderson-/

Lorentz Bunke

https://www.linkedin.com/in/lorentz-bunke/
Alicia Carlestam https://www.linkedin.com/in/alicia-carlestam-73729a194/
Rebecka Granat https://www.linkedin.com/in/rebeckagranat/
Christian Gremby https://www.linkedin.com/in/christian-gremby/
Joel Göthlin https://www.linkedin.com/in/joel-gothlin/
Andreas Hansen https://www.linkedin.com/in/andreashansenvfx/
Tomas Hennerfors https://www.linkedin.com/in/tomashennerfors/
Viktor Jämterud https://www.linkedin.com/in/viktor-jamterud/
Martin Lindberg https://www.linkedin.com/in/martinlindberg94/
David Lundgren https://www.linkedin.com/in/david-lundgren-78b672127/
Tobias Moe https://www.linkedin.com/in/tobias-moe-27175a85/
David Möllberg https://www.linkedin.com/in/davidmollberg/
Kajsa Nilsson https://www.linkedin.com/in/kajsa-maria-charlotte-nilsson/
Johan Persson https://www.linkedin.com/in/johanperssonvfx/
Chen Reshef https://www.linkedin.com/in/chen-reshef-003b69178/
Adam Sagefors https://www.linkedin.com/in/adam-sagefors/
Anton Sannerteg https://www.linkedin.com/in/anton-sannerteg/
Sandra Sondell https://www.linkedin.com/in/sandrasondell/
Gabriel Söderbladh https://www.linkedin.com/in/gabriel-soderbladh/
VFX19
Emir Aljic https://www.linkedin.com/in/emiraljic/    
Robin Andersson Vestlund https://www.linkedin.com/in/robin-andersson-vestlund-131b1819a/
Ebba Bender Skölfman https://www.linkedin.com/in/ebba-bender-sk%C3%B6lfman-920b89191/
Elin Björnelf https://www.linkedin.com/in/elin-bj%C3%B6rnelf-824440168
Felix Davrin https://www.linkedin.com/in/felix-davrin-001122136/
Suhaib Dehneh https://www.linkedin.com/in/suhaib-dehneh/
Christoffer von Sydow https://www.linkedin.com/in/christoffer-von-sydow-316774ba/?originalSubdomain=se
Didrik Goldkuhl https://www.linkedin.com/in/didrik-goldkuhl-bbb0bb65/
Leonardo Grothe https://www.linkedin.com/in/leonardo-grothe-26bba6191/
Johanna Gåhlin https://se.linkedin.com/in/johanna-g%C3%A5hlin-181257192
Max Johansson https://www.linkedin.com/in/max-johansson/
Alex Jörbeck https://www.linkedin.com/in/alex-j%C3%B6rbeck-47a98b191/
Jakub Kienitz https://www.linkedin.com/in/jakub-kienitz-42a251192/
Ida Moberg https://www.linkedin.com/in/ida-moberg-a00a7a191/
Draco Sevak Nazloomian https://www.linkedin.com/in/draco-sevak-nazloomian-411893188/
Christian Norman https://www.linkedin.com/in/christian-norman-3aa5b91b
Carl Persson https://www.linkedin.com/in/carl-persson-16753716a/
David Söhr https://www.linkedin.com/in/david-s%C3%B6hr-466688140/
Rasmus Thornqvist https://www.linkedin.com/in/rasmus-thornqvist-75959550/