Hur går antagningen till?

Samtliga behöriga sökande kallas till en eller flera provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Ett skriftligt urvalsprov som testar de sökandes reella elkunskaper på Xenter Yrkeshögskola.

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.