Hur går antagningen till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Yrkeserfarenhet i omfattning och tid av elinstallationsarbete som elektriker 
  • Urvalet sker genom att dina betyg i Praktisk ellära eller Ellära 1 bedöms

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.