Hur går antagningen till?

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Ett arbetsprov som prövar praktisk färdighet. Arbetsprovet består av att du ska ta tre stycken bilder på en cyklist i rörelse.  Det ska vara en helbild, en halvbild och en närbild. Bilderna laddar du sedan upp i antagningssystemet. Du ska också ladda upp en bild på dig själv.
    (OBS. Det förutsätts att du har behörighet för yrkeshögskola, dvs godkänt gymnasiebetyg. För dig som går på gymnasiet gäller att du kompletterar med betyget när du tar examen.)
  • Skriftliga webfrågor som prövar din insikt i utbildningens särskilda villkor.
  • Kommunikationsprov (sker på Xenter 7 – 8 juni) som prövar din kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet.

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.