Kurs på tom plats

Kurs på tom plats kan anordnas om det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning från 100 poäng. Läs mer hos Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) vad som gäller för kurs på tom plats.

Vi har just nu tre lediga platser på vissa kurser tillhörande yrkeshögskoleutbildningen Automationsspecialist. Antagningen till kurs på tom plats går till på samma sätt som antagningen till hela utbildningen. Särskilda förkunskapskrav och urval är desamma och antagningen genomförs på samma sätt.

Gäller kurserna: 

  • Felsökning och Materiallära (30 yhp)
  • Underhållets uppläggning och stödfunktioner (45 yhp)
  • Mekanik 2 (om pumpar, ventiler, tribologi mm), (30 yhp)
  • Arbetsledning (15 yhp)

Det finns 3 lediga platser. (OBS! grundläggande och särskild behörighet krävs)

Vid intresse kontakta utbildningsledare:
Corina Neuhofer
070 - 180 57 14
corina.neuhofer@xenter.se