Ledningsgrupp för Automationsspecialist

  • Campus Botkyrka
  • Enerco AB
  • Marinkraft
  • Scania Industrial Maintenance AB
  • SCHUNK Intec AB
  • SVOA, Lovö vattenverk
  • Xenter Yrkeshögskola
  • Två studeranderepresentanter per klass