Så här ansöker du till Elkonstruktör

Sista ansökningsdatum är förlängt till 22 maj 2023, med ut­bild­nings­start au­gusti 2023.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Elkonstruktör

 • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  - Slutbetyg från gymnasiet

  - Arbetsgivarintyg som styrker eventuellt pågående anställning (bifoga arbetsgivarintyg: (OBS! Anställningsavtal är ej giltig handling)

  - Arbetsgivarintyg som styrker eventuellt tidigare anställning/-ar.
  Vid en urvalsprocess prioriteras sökanden med längst arbetslivserfarenhet, räknat i antal hela år.

Komplettering av betyg: 

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att informera oss om slutdatum för din utbildning i ditt personliga brev eller CV. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen senast den 16 juni 2023. 
Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

 • Minst betyget godkänt/E i gymnasiekursen Praktisk ellära, 100 p (på El- och energiprogrammet)
 • Två års arbetslivserfarenhet som elektriker

Hur går antagningen till?

Läs hur antagningen till Elkonstruktör går till.