Så här ansöker du till Elkonstruktör

Sista ansöknings­da­gen är 9 maj 2023, med ut­bild­nings­start au­gusti 2023.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Elkonstruktör

 • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  - Slutbetyg från gymnasiet

  - Arbetsgivarintyg som styrker eventuellt pågående anställning (bifoga arbetsgivarintyg: OBS! Anställningsavtal är ej giltig handling)

  - Arbetsgivarintyg som styrker eventuellt tidigare anställning/-ar.
  Vid en urvalsprocess prioriteras sökanden med längst arbetslivserfarenhet, räknat i antal hela år.


Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

 • Minst betyget godkänt/E i gymnasiekursen Praktisk ellära, 100 p (på El- och energiprogrammet)
 • Två års arbetslivserfarenhet som elektriker

Hur går antagningen till?

Läs hur antagningen till Elkonstruktör går till.