Terminstider Automationsspecialist

Automationsspecialist 2019      

Utbildningsnummer: YH00977-2019-1      

Termin 1     2019-08-26 – 2020-01-10     100 p, 20 v  

Termin 2     2020-01-13 – 2020-05-29     100 p, 20 v  

Termin 3     2020-08-31 – 2021-01-15     100 p, 20 v  

Termin 4     2021-01-18 – 2021-06-04     100 p, 20 v  


Automationsspecialist 2020      

Utbildningsnummer: YH00977-2019-2      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v  

Termin 3     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 4     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  


Automationsspecialist 2021      

Utbildningsnummer: YH00977-2019-3      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  

Termin 3     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 4     2023-01-09 – 2023-05-26     100 p, 20 v