Terminstider Cyber Security Specialist

IT-säkerhetsspecialist* 2020      

Utbildningsnummer: YH00499-2020-1      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v  

Termin 3     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 4     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v 


IT-säkerhetsspecialist* 2021      

Utbildningsnummer: YH00499-2020-2      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  

Termin 3     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 4     2023-01-09 – 2023-05-26     100 p, 20 v 


IT-säkerhetsspecialist* 2022     

Utbildningsnummer: YH00499-2020-3

Termin 1     2022-08-22 – 2023-01.-06     100 p, 20 v  

Termin 2     2023-01-09 – 2023-05-26     100 p, 20 v  

Termin 3     2023-08-21 – 2024-01-05     100 p, 20 v  

Termin 4     2024-01-08 – 2024-05-24     100 p, 20 v

* = Från och med 2023 har denna utbildning ett annat namn: Cyber Security Specialist