Terminstider Elkonstruktör

Elkonstruktör 2019      

Utbildningsnummer: YH00994-2019-1      

Termin 1     2019-08-19 – 2020-01-10     52,5 p, 21 v  

Termin 2     2020-01-13 – 2020-06-19     57,5 p, 23 v  

Termin 3     2020-08-24 – 2020-12-25     45 p, 18 v  

Termin 4     2020-12-28 – 2021-06-02     56 p, 23 v  

Termin 5     2021-08-23 – 2022-01-21     55 p, 22 v  

Termin 6     2022-01-24 – 2022-06-10     50 p, 20 v  


Elkonstruktör 2020      

Utbildningsnummer: YH00994-2019-2      

Termin 1     2020-08-17 – 2021-01-21     57 p, 23 v  

Termin 2     2021-01-22 – 2021-06-18     53 p, 21 v  

Termin 3     2021-08-23 – 2021-12-22     44 p, 18 v  

Termin 4     2021-12-23 – 2022-05-27     56 p, 23 v  

Termin 5     2022-08-22 – 2023-01-20     55 p, 22 v  

Termin 6     2021-01-23 – 2023-06-09     50 p, 20 v  


Elkonstruktör 2021     

Utbildningsnummer: YH00994-2021-1     

Termin 1     2021-08-16 – 2022-01-21     57,5 p, 23 v  

Termin 2     2022-01-24 – 2022-06-17     52,5 p, 21 v  

Termin 3     2022-08-22 – 2022-12-23     45 p, 18 v  

Termin 4     2022-12-26 – 2023-05-26     55 p, 22 v  

Termin 5     2023-08-21 – 2024-01-19     55 p, 22 v  

Termin 6     2024-01-22 – 2024-06-07     50 p, 20 v


Elkonstruktör 2022

Utbildningsnummer: YH00994-2021-2    

Termin 1     2022-08-15 – 2022-12-23     47,5 p, 19 v  

Termin 2     2023-01-16 – 2023-06-02     50 p, 20 v  

Termin 3     2023-08-07 – 2023-12-29     52,5 p, 21 v  

Termin 4     2024-01-08 – 2024-06-21     60 p, 24 v  

Termin 5     2024-08-12 – 2024-12-27     50 p, 20 v  

Termin 6     2025-01-06 – 2025-06-06     55 p, 22 v


Elkonstruktör 2023

Utbildningsnummer: YH00994-2021-3    

Termin 1     2023-08-14 – 2024-01-19     57,5 p 

Termin 2     2024-01-22  2024-06-14     52,5 p

Termin 3     2024-08-19  2024-12-20     45 p 

Termin 4     2024-12-23  2025-05-23     55 p  

Termin 5     2025-08-18  2026-01-16     55 p 

Termin 6     2026-01-19  2026-06-05     50 p