Terminstider Lärarassistent

Lärarassistent 2020      

Utbildningsnummer: YH01220-2020-1      

Termin 1     2020-08-24 – 2021-01-08     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-11 – 2021-05-28     100 p, 20 v


Lärarassistent 2021      

Utbildningsnummer: YH01220-2020-2      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v 


Lärarassistent 2022     

Utbildningsnummer: YH01220-2020-3     

Termin 1     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 2     2023-01-09 – 2023-05-26     100 p, 20 v