YH-flex

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen, så kallad YH-flex, för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.

Just nu kan Xenter erbjuda möjlighet till YH-flex på YH-utbildningen Automationsspecialist. Kontakta utbildningsledaren om du är intresserad av en plats.

Syftet med YH-flex är att utveckla metoder för att genomföra bedömning av studerandes tidigare lärande som grund för omfattande tillgodoräknanden och med resultatet som utgångspunkt genomföra individualiserad kompletterande utbildning mot examen:

 • bidra till ökad förmåga hos utbildningsanordnare
 • stärka anordnarnas kapacitet att validera yrkeserfarenhet som en grund för tillgodoräknanden.

   

Mål:

 • Ta fram relevant stöd för genomförande av validering/ tillgodoräknanden​
 • Ta fram relevant stöd för planering och genomförande av individualiserad kompletterande utbildning baserat på genomförd validering/tillgodoräknande​

   

Samma regler för tillträde till utbildningen:

 • Tillträde till yrkeshögskoleutbildning regleras i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan kap 3 §§1-7
 • Av utbildningens utbildningsplan framgår vilka behörighetskrav som ska ställas och vilka urvalsgrunder som ska användas.
 • Samma krav ska ställas och samma urvalsgrunder ska användas för tillträde till YH-flexplats!