Backend-utvecklare

Mål och krav för examen

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter och kompetenser som bygger på specialiserade kunskaper av kvalificerad programmering i servermiljö. De ska även ha specialiserade kunskaper om utveckling av olika system, samt en hög förståelse för kundens kravställningar. Specialiserade kunskaper om DevOps och molnbaserad arkitektur är också centrala. De studerande ska ha färdigheter att planera, utföra och identifiera resursbehov för att genomföra specialiserade arbetsuppgifter. Den studerande ska även ha färdigheter att hantera sammansatta och komplexa problem inom sitt yrkesområde. För att arbetseffektivt kunna finna information och lösningar ska en backend-utvecklare kunna tolka information och kommunicera åtaganden på såväl svenska som engelska i olika branschsammanhang. De studerande har kompetenser för att självständigt kunna utföra uppgifter och lösa problem som bidrar till yrkesområdets utveckling. Efter utbildningen har den studerande tillgodogjort sig kompetenser för att värdera information och arbeta agilt inom projekt. Efter avslutad utbildning ska de studerande kunna arbeta självständigt och fungera i arbetslivet som backend-utvecklare. Tillsammans med det anställande och medverkande arbetslivet har Xenter Yrkeshögskola gjort bedömningen att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen innehåller motsvara kraven för en yrkeshögskoleexamen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i:

 • Agil systemutveckling
 • REST-API
 • OAuth 2.0 autentisering
 • Databasteoretiska och databasbegrepp
 • SQL databas
 • Rapportskrivning
 • Molntjänster och säkerhet
 • SQL injection
 • Sårbarhetsscanningar och penetrationstester
 • XSS och CSRF
 • Programmering i .NET
 • Systemutvecklingens grunder
 • OOP
 • Informationssystem och informationsteknik
 • Visual Studio
 • Continuous Deployment (CD) och Continuous Integration (CI)
 • DevOps-kultur
 • Testautomatisering
 • Versionshantering
 • Git och GitHub