Dokumentcontroller/registrator (distans)

Obs! inget intag 2023
En dokumentcontroller/registrator anställs inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Huvuduppgiften är att upprätthålla de krav som ställs avseende insyn i den offentliga verksamheten.Yrkesrollen professionaliseras
Utbildningen ska tillgodose en växande efterfrågan på specialistkompetens inom dokument- och informationshantering inom offentlig sektor. Registratorsfunktionen syftar i första hand till att upprätthålla de insynskrav som ställs på offentlig verksamhet. Digitaliseringen ställer högre krav för att insynskraven ska kunna uppnås och innebär även att informationen ändrar karaktär samt att mängden information växer kraftigt. Det är en både kvalitativ och kvantitativ förändring som innebär att den traditionella registratorsrollen är i förändring och allt oftare benämns dokumentcontroller.

"Vad som är säkert är att yrket blir mer och mer professionaliserat. Och ju mer information som produceras, dokumenteras och sparas inom olika system, desto större är behovet av personer som kan bidra till ordning och reda i informationshanteringen med kompetens inom informationssäkerhet och dataskydd", Inga-Greta Carneland, kanslichef Örebro kommun.

Arbetsuppgifter för en registrator: 

 • Hantera information som inkommer eller uppstår inom organisationen på ett juridiskt korrekt sätt.
 • Registrera och diarieföra i digitala ärendehanteringssystem.
 • Författa skrivelser och kommunicera med allmänheten på ett juridiskt korrekt och kommunikativt sätt.
 • Bedöma den egna förmågan och vilka ärenden som ska lämnas vidare till annan yrkesroll.
 • Stötta och utbilda medarbetare i dokument- och informationshantering.
 • Utveckla sin egen förmåga att bedöma hur olika typer av information ska hanteras.

Förmågor som är viktiga för yrkesrollen:

 • Mycket god kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift.
 • Grundläggande kunskap om det offentliga samhällets organisering.
 • Förmåga att samarbeta med övriga yrkesroller inom informationshanteringskedjan.

Efter utbildningen ska du ha kompetenser för att:

 • bedöma och hantera information med utgångspunkt i relevant lagstiftning och andra bestämmelser
 • sekretessbedöma information vid registrering och i samband med utlämning av allmän handling
 • anpassa information och dokument för arkivering och e-arkivering
 • formulera tydliga och välmotiverade interna och externa skrivelser
 • utbilda medarbetare i informationshantering samt vara drivande i förändring av arbetssätt
 • övervaka interna rutiner och processer för informationshantering
 • analysera och utveckla interna rutiner och processer för informationshantering.

Kurser i utbildningen

 • Examensarbete, 5 p
 • Informations- och dokumenthantering, 30 p
 • Juridik för registratorer, 30 p
 • Lärande i arbete, 60 p
 • Offentlighet och sekretess, 20 p
 • Pedagogik och förändringsledning, 15 p
 • Systemförvaltning, 30 p
 • Teknisk dokumentation, 10 p