Hoppa till huvudinnehåll
Energi- och miljökonsult, Xenter Yrkeshögskola
Energi- och miljökonsult, Xenter Yrkeshögskola

Energi- och miljökonsult (distans)

Energi- och miljökonsult (distans)

STARTDATUM
13 januari 2025
LÄNGD
80 veckor (400 YH-poäng)
STUDIEFORM
Distans, 100%
PLATS
Workshops i Tumba

I dag är hållbarhet och miljömedvetenhet centrala faktorer för att möta de utmaningar som vår planet står inför. Att utbilda sig till energi- och miljökonsult är ett klokt val för de som vill spela en avgörande roll i att främja en hållbar framtid. En YH-utbildning inom detta område ger dig kunskap och färdigheter som behövs för att arbeta med att utveckla och implementera lösningar för att minska miljöpåverkan och optimera energianvändning. Om du är passionerad för miljön och vill göra en meningsfull karriär är detta definitivt rätt väg för dig!

Utbildningens Innehåll

En yrkeshögskoleutbildning till energi- och miljökonsult är en 2-årig YH-utbildning som kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet. Under din utbildning kommer du att lära dig grunderna inom energi- och miljöområdet, inklusive hållbarhetskoncept, miljörätt, energieffektivitet, och klimatförändringar. Du kommer även att utveckla praktiska färdigheter inom områden som dataanalys, projektledning och kommunikation för att kunna arbeta effektivt som konsult.

Praktik och yrkeserfarenhet

En av de mest värdefulla aspekterna av en yrkeshögskoleutbildning är möjligheten till praktik. Under din utbildning kommer du att få chansen att arbeta på riktiga projekt och samarbeta med företag och organisationer som är aktiva inom energi- och miljösektorn. Detta ger dig en ovärderlig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiken och bygga upp ditt professionella nätverk, vilket kan öppna dörrar för framtida anställning.

Karriärmöjligheter

Efter att ha avslutat din utbildning som energi- och miljökonsult finns det en rad olika karriärmöjligheter att utforska. Du kan arbeta för konsultföretag som specialiserar sig på hållbarhetsprojekt, energieffektivisering och miljörådgivning. Du kan även hitta anställning inom offentlig sektor, där du kan bidra till att utforma och implementera miljöpolitik och energiprogram. Dessutom finns det möjligheter att arbeta som frilansande konsult och erbjuda dina tjänster till olika kunder och organisationer.
 

Mål och krav för examen

Utbildningen är på 400 YH-poäng och innehåller ett specialiserat examensarbete. Kunskaperna är också specialiserade inom området energi- och miljökonsult och du kommer att ges information om hur du ska tillgodogöra dig kunskaper för att kunna kommunicera lösningar och åtagande på minst ett främmande språk, i första hand engelska. Undervisningen och merparten av det studiematerial som kommer att användas ges på svenska, men för att säkerställa att kravet på att kommunicera yrkesrollen åtaganden och lösningar på minst ett främmande språk ska examensarbetet presenteras på svenska, men med en engelsk sammanfattning. Inom yrkesrollen är det nödvändigt att ha en välutvecklad förmåga att självständigt hantera innehåll inom ett specifikt arbets- eller studieområde. Detta för att främja fortsatt lärande och professionell utveckling. Avseende färdigheter krävs förmåga att planera, utföra och identifiera resurser. Detta främst för att effektivt utföra specialiserade arbetsuppgifter och lösa sammansatta problem till vilket kommer till stor nytta i de frågor som hanteras. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i:

 • Tillämpa de regler som gäller inom miljöbalken
 • Tillämpa miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar
 • Självständigt tolka säkerhetsdatablad samt analysera provsvar utifrån laborationsrapporter
 • Självständigt beräkna på energisparande åtgärder, klimatberäkningar och redogöra för begreppet hållbara byggnader i sin helhet
 • Självständigt ta fram underlag för energideklarationer, tolka fastighetsdokumentation och kunna granska en fastighetsritning och förstå delarna i den
 • Självständigt hitta och använda information inom ny teknik, innovation och beprövade energisystem i befintliga byggnader
 • Självständigt analysera lönsamhet baserat på LCA
 • Självständigt identifiera risker vid förorenade områden vatten/mark samt risker inom säkerhet kring byggnader (konstruktion, projektering, brand samt arbetsmiljörisker kopplat till byggande)
 • Självständigt beskriva problem och komplexitet hos kemiska föreningar och dess egenskaper kopplat till miljöproblem
 • Tillämpa kunskaper om risker kring ämnen som hamnar i marken och dess påverkan på miljö, människa och djurliv
 • Identifiera uppkomsten av störningar och om deras verkan på elsystemet
  Tillämpa kunskaper om säkerhetsfrågor och bestämmelser och standarder inom elområdet
  Inspirera och verka för att utveckla byggbranschen mot återbruk av byggnadsmaterial för hållbar utveckling
 • Självständigt söka och föreslå hållbara tekniska system, åtgärder inom energi och miljö för företag såväl som större fastighetsaktörer
 • Inspirera och verka för att utveckla miljö -och energimarknaden. 16. Självständigt ge företag råd inom kvalité, miljö och arbetsmiljöfrågor
 • Kontinuerligt identifiera och anskaffa styrmedel, processer, kontrollutrustning, produktresurser, kunskaper och färdigheter som kan behövas för att uppnå kvalitetskrav
 • Rådgöra kring planering och utföring kring mark och vattenprovtagning
 • Förklara risker kring transport, lagring av prov och hantering av prover, felkällor, provtagning, fel valt mätområde, konstruktionsfel samt installationsfel.