Frontend-utvecklare

Mål och krav för examen

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter och kompetenser som bygger på specialiserade kunskaper om aktuella programmeringsspråk inom frontend såsom JavaScript, HTML och CSS men även JavaScript-ramverk och bibliotek. De ska även ha specialiserade kunskaper och förståelse för arbetsmetodik inom projektbaserad webbutveckling med agila projektmetoder samt kunskap om design, grafik och gränssnitt och användarvänlighet. De studerande ska ha färdigheter att planera, utföra och identifiera resursbehov för att genomföra specialiserade arbetsuppgifter såsom att utveckla frontend-kod för interaktiva och dynamiska webblösningar. Den studerande ska även ha färdigheter att hantera sammansatta och komplexa problem inom sitt yrkesområde, de ska kunna utföra enhetstestning av frontend-kod och använda versionshanteringsverktyg. För att arbetseffektivt kunna finna information och lösningar ska en frontend-utvecklare kunna tolka information och kommunicera åtaganden på såväl svenska som engelska. De studerande har kompetenser för att självständigt kunna utföra uppgifter och lösa problem som bidrar till yrkesområdets utveckling. Efter utbildningen har den studerande tillgodogjort sig kompetenser för att värdera information och planera, leda och utvärdera ett agilt projekt. Efter avslutad utbildning ska de studerande kunna arbeta självständigt i arbetslivet som frontendutvecklare. Tillsammans med det anställande och medverkande arbetslivet har Xenter Yrkeshögskola gjort bedömningen att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen innehåller motsvarar kraven för en yrkeshögskoleexamen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i:

  • Aktuella programmeringsspråk inom frontend såsom JavaScript, HTML och CSS
  • JavaScript-ramverk och bibliotek och hur de används
  • Frontend-utvecklarens arbete från kravspecifikation till slutprodukt/leverans
  • Arbetsmetodik inom projektbaserad webbutveckling med agila projektmetoder
  • Enhetstestning av frontend-kod
  • Versionshantering i utvecklingsprojekt inom webbutveckling
  • Standarder och riktlinjer relevanta för yrkesrollen
  • Relevanta backend-språk för interaktion med databaser och samverkan med backendutvecklare
  • Design, grafik och gränssnitt, användarvänlighet samt målgruppsanalys