Xenter-teknik bakom livesända Kommunfullmäktigemöten

Kommunfullmäktigemöten på Xenter
Livesända kommunfullmäktigemöten på Xenter.
Foto: 
Patrik Krans
15 oktober 2021

På uppdrag av KLF (Kommunledningsförvaltningen) i Botkyrka har Xenter upphandlat ny teknik som ska användas vid Kommunfullmäktigemöten som regelbundet hålls på Xenter.
 
Den nya tekniken är inköpt för att klara av distansmöten såväl som möten på plats, men även hybridmöten med delar av deltagarna på plats och övriga via plattformen Teams.

Enkelt beskrivet är det ett mobilt kontrollrum för att producera TV-sändningar, eller som i detta fall distans och hybridmöten.

Tekniken består i grunden av tre PTZ-kameror, en bildmixer och en kompetent ljudmixer för att kunna skicka olika ljudmixar till alla olika mottagare; presidiet kan få två egna ljudmixar, deltagarna i lokalen en och deltagarna via teams en annan osv.

Under mötet skickas bilder på Teams-deltagarna till två stycken 85"-skärmar i salen, för att deltagarna på plats ska kunna se de som deltar på distans.
Även bilden från en av datorerna på presidiet mixas in så att den kan delas med de som deltar på distans.

Foto: Patrik Krans