Om Corona-viruset

12 mars 2020

Xenter Yrkeshögskola, som är en del av Botkyrka kommun, följer Folkhälsomyndighetens rekommendation kring Sveriges gymnasieskolor, yrkesskolor och kommunala vuxenutbildningar.
Läs mer om vad som gäller inom Botkyrka kommun angående Corona-viruset på Botkyrka.se.