Rekordstort beviljande av Yrkeshögskoleutbildningar på Xenter

12 YH-utbildningar
Xenters 12 YH-utbildningar hösten 2019
11 mars 2019

Den 29 januari var dagen med stort D för Sveriges yrkeshögskolor, då tillkännagav Myndigheten för yrkeshögskolan vilka av årets utbildningsansökningar som beviljats.
Xenter fick sju ansökningar beviljade, vilket för skolan är rekordstort.

Xenter Yrkeshögskola kommer från och med hösten 2019 att ha 500 studerande och erbjuder följande YH-utbildningar till såväl Botkyrkas medborgare som hela landet, då det är riksintag på samtliga 12 YH-utbildningar:

3D-tekniker – Fibertekniker – VFX-artist – Automationsspecialist – Elkonstruktör – Marintekniker – Livesändningsspecialist – Fastighetsförvaltare – IT-säkerhetsspecialist – Storkökstekniker – Hisstekniker – Elfordonsspecialist

Alla YH-utbildningar är riktade mot bristyrken, det vill säga, yrken där det inte finns tillräckligt med utbildad personal att rekrytera inom dessa yrkeskategorier.

Fyra av dessa utbildningar är sådana som vi inte tidigare har bedrivit på Xenter och därför kommer vi att presentera dem lite extra.

För första gången någonsin kommer Xenter att bedriva en distansutbildning, därtill på halvfart och det gäller utbildningen Elkonstruktör, som riktar sig till elektriker som vill vidareutbilda sig inom el och istället för att utföra elinstallationer blir den som projekterar, konstruerar och gör installationsritningar. Eftersom att utbildningen går på halvfart, så kan den som studerar kombinera utbildningen med pågående arbete.

Denna utbildning har två inriktningar: industri och fastigheter. Den studerande väljer själv inom vilket område denne vill nischa sig.

 VFX-artist, är kanske för många ett okänt yrke, men inte desto mindre efterfrågat av film- och spelindustrin. En VFX-artist arbetar i datorprogram som skapar visuella specialeffekter inom dessa områden. Vad vore till exempel ”Game of Thrones” utan VFX-artister? Överhuvudtaget så innehåller nästan allt vi numera tittar på specialeffekter.

Utbildningen Automationsspecialist inriktar sig på mekanik och styr- och reglerteknik. Xenter har tillsammans med några av Sveriges största industrier: Scania IM, Astra Zeneca, De Laval, Atlas Copco, ABB med flera, tagit fram utbildningen. Det är Industri 4.0:s framväxt som ställer krav på att underhållstekniker ska ha kompetenser i automation, digitalisering och programmering.

Den sista av årets nykomlingar är Fibertekniker, en ettårig utbildning, som bidrar till samhällets digitala infrastruktur. Fibertekniker installerar fiber och/eller lägger fiberkablar, för att öka hastighet och kvalité. Allt fler privatpersoner och företag väljer en snabbare uppkoppling och det behövs därför fler fibertekniker för att kunna möta en efterfrågan som ständigt tilltar.


Varmt välkommen till Xenter!

Här kan du som företagare vara med och påverka vilka utbildningar som Xenter ansöker om att få starta och yrkeshögskoleutbildningarnas innehåll. Just samarbetet med företagen är nyckeln till framgången med YH-utbildningarna. Tack vare samarbetet med 700 företag kan Xenter erbjuda Botkyrka och Sverige rätt kompetensförsörjning.