Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet: två korta YH-kurser startar i höst

Bild
NIS2

Till hösten startar två korta YH-kurser för dig som redan är yrkesaktiv: Diagnosklassificering och Implementering av NIS2-direktivet.

Diagnosklassificering (20 veckor, 25 YH-poäng, distans)
Den här kursen ger dig som arbetar som medicinsk sekreterare en efterfrågad kompetensutveckling. Du lär dig att självständigt koda och klassificera diagnoser och åtgärder enligt gällande regler och anvisningar. Du får även kunskap om etiska frågor som kan uppstå vid kodning samt klassificeringens påverkan på statistik, verksamhetsuppföljning och forskning.

Medicinska sekreterare/läkarsekreterare/vårdadministratörer med äldre och kortare utbildning har inte den kursen i sin tidigare utbildning. Detta orsakar mycket stor arbetsbelastning för dem som har kompetensen i diagnosklassificering som behöver klassificera och kontrollera den medicinska dokumentationen så att rätt koder är registrerade.

Diagnosklassificering kräver att man har arbetat som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare med patientrelaterad medicinsk dokumentation och har viss erfarenhet av diagnosklassificeringens betydelse i vården och konsekvenserna av dessa.

Implementering av NIS2-direktivet (12 veckor, 20 YH-poäng, distans)
Genom NIS2 skärps kraven för säkerhetsåtgärder för att hantera risker och incidenter i nätverk och informationssystem.

Network and Information Systems Directive 2, NIS2-direktivet, som börjar gälla den 18 oktober 2024, är en vidareutveckling av det tidigare NIS-Direktivet. NIS ställer krav på säkerhet i nätverk och
informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. NIS2 är tillämpligt på såväl privata som offentliga aktörer inom samhällsviktiga sektorer. Med NIS2 skärps kraven för säkerhetsåtgärder för att hantera risker och incidenter i nätverk och informationssystem. Dessutom införs mer precisa rapporteringskrav. NIS2 innehåller även detaljerade bestämmelser om ingripanden och sanktioner.

Behörighetskravet för kursen är minst sex månaders yrkeserfarenhet inom informationssäkerhetsfrågor.

Senaste från bloggen