Hoppa till huvudinnehåll

Om Xenter Yrkeshögskola

Intresserad av yrkesutbildningar? Xenter Yrkeshögskola har ett flertal YH-utbildningar som alla kan förändra ditt liv. Utbildningslängden varierar och våra YH-utbildningar på Xenter är mellan ett till två och ett halvt år långa. Xenters yrkeshögskoleutbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Extern video URL

Vad innebär en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning)?

Kärnan i framgången med yrkeshögskolan är att förena teori med praktik. På våra YH-utbildningar består cirka en tredjedel av utbildningstiden av praktik (LIA, lärande i arbete). Det innebär att du får en hel del erfarenhet och direktkontakter med din bransch redan under utbildningstiden. Xenter fungerar inte bara som en YH-utbildare utan också som dörröppnare – entrén till ditt nya yrke.

Att vi håller vad vi lovar granskas noga av Myndigheten för yrkeshögskolan som är en tillsynsmyndighet. Det är också de som beviljar vilka YH-utbildningar som får starta. Utgångspunkten för att få starta yrkeshögskoleutbildningar är att det krävs en efterfrågan av en viss kompetens i arbetslivet. Rapportering av hur många som får arbete efter examen sker också till YH-myndigheten. Det är drygt 80% av alla studerande i landet som har arbete sex månader efter studierna. På Xenter har vi nått bättre resultat på flera av våra YH-utbildningar, drygt 90% går ut i jobb efter examen.

Xenters yrkeshögskola erbjuder dig många olika yrkesutbildningsval som alla kan förändra ditt liv.

Se alla våra YH-utbildningar:

För allmän information om Xenters YH-ubildningar, ring: 08-530 623 70

För information om enskild YH-utbildning, se kontaktperson för respektive utbildning.

Xenter Yrkeshögskola