Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt pedagogiskt stöd, tillgänglighet och studerandecoach

Särskilt pedagogiskt stöd, tillgänglighet och studerandecoach

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Utbildningsanordnaren (skolan) ansvarar för att se till att du får det stöd som du behöver.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara:

  • Anteckningsstöd
  • Utökad lärartid
  • Mentorsstöd
  • Teckenspråkstolkning
  • Inläsning av litteratur
  • Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
  • Förlängd studietid

Om du är i behov av förlängd studietid för att nå utbildningens mål kan du och utbildningsanordnaren komma överens om att utöka studietiden med upp till sju månader.

Anordnaren är inte skyldig att erbjuda förlängd studietid men de allra flesta gör det.