Hoppa till huvudinnehåll

Vad var KY-utbildningar?

Idag har alla KY-utbildningar fasats över och blivit YH-utbildningar. (Läs om Xenters alla YH-utbildningar här). KY står för Kvalificerad Yrkesutbildning vilket var en eftergymnasial utbildningsform på högskolenivå. Det typiska för KY-utbildningar är ett nära samarbete med näringslivet och högskolor/universitet vilket gör utbildningarna ständigt uppdaterade efter näringslivets behov. Just eftersom de är utformade för att skräddarsy de studerande efter branschbehovet blir KY-utbildningar ofta en snabbare vägg till jobb än via akademisk examen.

KY-utbildningar lämpar sig även för vuxna som vill byta bransch eller vidareutbilda sig. Därför är medelåldern bland KY-studerande ofta så hög som 29 år. Det varierar förstås kraftigt från utbildning till utbildning.

Det kanske viktigaste momentet i KY-utbildningarna är praktiken som utgör ungefär en tredjedel av utbildningen. Praktiken eller lärandet i arbetslivet (LIA) skiljer sig ifrån vanlig praktik då den ställer högre krav på både de studerande och arbetsplatsens handläggare. Under LIA utvecklar de studerande sin praktiska och teoretiska kompetens direkt i verkligheten, men minst lika viktigt är det kontaktnät som de bygger upp under sin praktikperiod. 

Längden på utbildningarna räknas i poäng, där en KY-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. De flesta utbildningar ligger på 40 till 80 KY-poäng (1 till 2 års heltidsstudier), men det finns längre utbildningar på tre år. Studierna leder till en kvalificerad yrkesexamen.

KY-utbildningarna var något av föregångare till YH-utbildningarna. KY-utbildningar fanns i cirka 15 år, medan de första YH-utbildningarna startade hösten 2009 efter att den nya yrkeshögskolan etablerats. Idag är alla utbildningar inom yrkeshögskolan YH-utbildningar, men under en övergångsperiod (fram till 2013) förekom båda utbildningsformerna parallellt.

KY-utbildningar och YH-utbildningar är likvärdiga och håller samma kvalitetsnivå. För de studerande är det ingen större skillnad på om de har gått en KY-utbildning eller en YH-utbildning. Däremot styrs KY- och YH-utbildningar av olika regelverk och därför skiljer sig poängsystem och examensbeteckningar åt.