Så här söker du till 3D-tekniker

Sista ansöknings­da­g är den 9 maj 2023, med ut­bild­nings­start au­gusti 2023.

Ef­ter att du har skickat in din ansökan får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter. Du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt kon­to.

Så här ansöker du till 3D-tekniker

  • Fyll i ansökan genom att klicka på länken längst upp i högerspalten.
  • Ansökan ska kompletteras med slut­be­tyg från gym­na­si­et som laddas upp på vår webbplats:
    - samt eventuellt andra kursintyg.
    - Du som saknar CAD laddar under "Övrigt" upp ett personligt brev där du informerar om detta.

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 16 juni 2023.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Minst godkända betyg i följande kurser:

  • CAD1 (CADCAD01) 50 poäng alternativt CAD-teknik A, 50 poäng
  • Engelska 6 alternativt Engelska B

Hur går antagningen till?

Läs hur antagningen till 3D-tekniker går till.