Så här söker du till 3D-tekniker

Sista ansökningsdatum är 14 augusti 2023, med utbildningsstart i augusti 2023.

Efter att du registrerat dig online får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter och du kan följa din ansökan och få aktuell information via ditt konto. 

Så här söker du till 3D-tekniker

 • Fyll i ansökan genom att klicka på länken högst upp. 
 • Ladda upp följande handlingar: 
  • Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg 
  • CV och personligt brev

Komplettering av betyg: 

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att informera oss om slutdatum för din utbildning i ditt personliga brev eller CV. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen senast den 16 juni 2023. 

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se  

Behörighet och särskilda förkunskaper 

För att vara behörig till utbildningen 3D-tekniker krävs att du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. 

Dessutom krävs att du har minst godkänt betyg i följande kurser: 

 • CAD1 (CADCAD01) 50 poäng eller CAD-teknik A 50 poäng
 • Engelska 6 eller Engelska B

Grundläggande behörighet innebär att du  

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Om du saknar gymnasiepoäng ska du i första hand vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurserna du saknar för att bli behörig. 

Sökande som saknar behörighet i CAD erbjuds en kostnadsfri självstudiebaserad preparandkurs på distans, för att säkerställa att rätt förkunskaper finns för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens 

Saknar du formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli kallad till ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne.

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Du kan ladda ned blankett för detta här. Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska laddas upp på vår ansökningswebb xenter.alvis.se senast den 9 maj 2023.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär 

Urvalsprocess

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov. Den sammanlagda poängsumman på urvalsprovet utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga hamnar på reservplats i fallande ordning.  Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.

 • Urvalsprov – Kommunikation, muntligt prov.