Hoppa till huvudinnehåll

Vara med i en ledningsgrupp

Vill du rekrytera ny personal till ditt företag eller vara delaktig i utvecklingen av en utbildning som förser just din bransch med kompetens?

I konceptet yrkeshögskola ingår det att alla utbildningar ska ha en egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen finns representanter från ett flertal företag och organisationer kopplade till aktuell bransch, samt  från Xenter och några studeranderepresentanter från utbildningen.

Ledningsgruppen har i uppdrag är att utforma utbildningen så att kursinnehållet överensstämmer med branschens behov och att kvalitetskraven uppfylls. Har du idéer och synpunkter på vad det studerande bör lära sig för att bli attraktiva på arbetsmarknaden så är ett engagemang i ledningsgruppen en bra väg att gå.

Här hittar du alla våra YH-utbildningar, kontakta respektive utbildningsledare för den utbildning där du skulle vilja ingå i ledningsgruppen.