Hoppa till huvudinnehåll

För leverantörer

Uppdaterad information till leverantörer avseende fakturering till Xenter Yrkeshögskola 2022-01-03

Från den 1 april 2019 ska alla våra leverantörer till Botkyrka kommun skicka oss e-faktura.

Fakturera Xenter Yrkeshögskola Fakturaadress: 

Botkyrka kommun 

Fack 760280
R 067
106 37 STOCKHOLM
72301020 (referenskod för yrkeshögskolan som måste finnas med)
Organisationsnummer: 212000-2882

Krav om information på fakturan vid undervisning

  • referens enligt ovan (72301020)
  • Tid för försäljningen (exempelvis veckonummer eller månad)
  • Vad som har sålts (undervisat i kurs och antal timmar)
  • Vilken klass undervisningen avser (ex LAR20, ITSAK19, HISS20, AUTO1 osv)
  • projektnummer som är en fyrsiffrig kod (Detta får du av utbildningsledaren)
  • Xenters diarienummer på avtal (till exempel XEN/2022:00001)

Krav om information på fakturan för övriga leverantörer (Ej undervisning)

  • referens enligt ovan (72301020)
  • Tid för försäljningen (exempelvis veckonummer eller månad)
  • Vad som har sålts
  • Xenters diarienummer på avtal om sådant har upprättats (till exempel XEN/2022:00001)

Viktig information avseende referenskoden och fakturering

För Xenter Yrkeshögskola är det följande: 72301020

När ni skickar fakturor till Botkyrka kommun är det viktigt att uppge korrekt referenskod annars är risken stor att fakturorna fastnar i vårt system, vilket kan bidra till att Botkyrka kommun inte hinner behandla er faktura i angiven tid.

Enligt SFTI-standarden uppges referenskoden under Beställarreferens.

Referenskoden har alltid 8 siffror. Ibland krävs en utfyllnad av nollor.

Det får INTE förekomma något mellanrum, eller andra tecken, i referenskoden

Det får INTE förekomma namn i samma fält som referenskoden

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska alla våra leverantörer till Botkyrka kommun skicka oss e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Inköp som görs av oss, Botkyrka kommun, ska därför faktureras med e-faktura. Har ni frågor om e-faktura så vänd er gärna till oss: lev.faktura@botkyrka.se

Skicka via SVE-faktura

Kommunens GLN-kod: 7381036800004

Vårt konto i fakturatjänsten har e-fakturaadress: 2120002882

För mer information om exempelvis PEPPOL, VAN osv se https://www.botkyrka.se/e-faktura