Hoppa till huvudinnehåll

Namnet Xenter

Xenter: Entrén till Botkyrka – en dynamisk mötesplats för kreativitet och utveckling

”X” står för den okända nämnaren och garanterar att verksamheten kan expandera och ändra inriktning utan vidare namnbyten. Ett ”X” på kartan markerar att ”det är här det händer”. Det står även för Tumbas välkända konstnär Sven X:et Eriksson.

”Xenter” innehåller orden ”excenter”, ”center” och ”enter” som vart och ett bidrar med olika betydelser. ”Enter” blir extra intressant när det åtföljs av ”Botkyrka” och därigenom blir en ”entré till Botkyrka” samtidigt som den mångfasetterade verksamheten, som varumärket står för, borgar för ett ”mångfaldens center – en mötesplats”.


”Xenter Botkyrka” kan utläsas som att ”X inträder i Botkyrka” där X kan vara en individ, ett företag eller ny verksamhet som vill etablera sig.

”Excenter” syftar till ”excentrisk” och någon/något som på ett kreativt sätt vågar vara sig själv, ta ut svängarna och tänka i andra banor än de gängse, det vill säga leva upp till den speciella Botkyrkaandan ”långt ifrån lagom”.