Boknings- och Betalningsvillkor

Avbokningsregler
I händelse av att hela eller delar av arrangemang avbokas gäller följande: 

Avbokningskostnader
> 30 arbetsdagar innan eventet       –Ingen avbokningskostnad 
29 - 15 arbetsdagar                            –25% av lokalhyra
14 - 7 arbetsdagar                              –50% av lokalhyra
< 6 arbetsdagar                                   –100% av lokalhyran

  • Vid avbokning har kund kostnadsfritt möjlighet att omboka till annat datum. Om även det ombokningstillfället avbokas debiteras dock en dubbel avbokningskostnad. 
  • Lokaler gäller för angivet antal deltagare. Skulle antalet deltagare reduceras med mer än 20% förbehåller Xenter sig rätten att anvisa en annan lokal.
  • Vid fördröjd ankomst på över 40 min förbehåller sig Xenter rätten att boka om lokalen för annat syfte.
  • Fakturavillkor: 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelse inkl. påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.
  • Xenter kan komma att omboka kund till annan lokal samt avboka en redan bokad lokal vid behov. Vid frågor vänligen kontakta Xenter Konferens.

E-post: konferens@xenter.se

Tel: 08-530 623 70