För leverantörer

Leverans/besöksadress:
Utbildningsvägen 3
Tumba


Faktureringsadress

Obs! från 1 april 2019 ska alla leverantörer skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting, inklusive de flesta kommunala och landstingsägda bolag samt även en del statliga bolag.

Nedan kommer mer info som behövs för att kunna skicka e-fakturor till Botkyrka Kommun:

SVE-fakturor

Kommunens GLN-kod: 7381036800004

Vårt konto i fakturatjänsten har e-fakturaadress: 2120002882

Botkyrka kommuns VAN-operatör är Inexhcange

Format faktura: Svefaktura 1.0


Organisationsnummer: 212000-2882

Momsregistreringsnummer (VAT-nr) : SE212000288201


Botkyrka Kommun
Fack 760280
R067
106 37 Stockholm

BK78320000


Det är viktigt att uppge korrekt referenskod. Referenskoden är kopplad till beställaren och anges/efterfrågas vid beställningen.

Det får INTE förekomma något mellanrum mellan BK och de efterföljande siffrorna.

Läs mer om kommunens e-fakturor: