För leverantörer

Information till leverantörer avseende fakturering till Xenter Yrkeshögskola

Från den 1 april 2019 ska alla våra leverantörer till Botkyrka kommun skicka e-faktura.

Xenter Yrkeshögskola fakturaadress: 

Botkyrka kommun 
Fack 760280
R 067
106 37 STOCKHOLM


72301020 (referenskod för yrkeshögskolan som måste finnas med)

Organisationsnummer: 212000-2882

Viktig information avseende referenskoden och fakturering

För Xenter Yrkeshögskola är det följande: 72301020

När ni skickar fakturor till Botkyrka kommun är det viktigt att uppge korrekt referenskod annars är risken stor att fakturorna fastnar i vårt system, vilket kan bidra till att Botkyrka kommun inte hinner behandla er faktura i angiven tid.

Enligt SFTI-standarden uppges referenskoden under Beställarreferens.

Referenskoden har alltid 8 siffror. Ibland krävs en utfyllnad av nollor.

Det får INTE förekomma något mellanrum, eller andra tecken, i referenskoden

Det får INTE förekomma namn i samma fält som referenskoden

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska alla våra leverantörer till Botkyrka kommun skicka oss e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Har ni frågor om e-faktura så vänd er gärna till oss: lev.faktura@botkyrka.se

Skicka via SVE-faktura

Kommunens GLN-kod: 7381036800004

Vårt konto i fakturatjänsten har e-fakturaadress: 2120002882

För mer information om exempelvis PEPPOL, VAN osv se https://www.botkyrka.se/e-faktura