Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Xenter Yrkeshögskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur xenter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Detta anser vi går under oskäligt betungande anpassning då detta främst handlar om material från studenter eller livesändningar. Mer om detta under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från xenter.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vår e-post info@xenter.se alternativt ringa oss på 08-530 623 70.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via vår e-post info@xenter.se alternativt ringa oss på 08-530 623 70 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Oskäligt betungande anpassning

Xenter Yrkeshögskola åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Videomaterial som är elevmaterial/utbildningsmaterial (exempelvis livesända lektioner) använder sig inte i alla fall av teckentolk eller textning och kan därav innebära problem för användare med synnedsättning eller saknar hörsel.
  • Sökfält på sidan Personal på Xenter filtrerar bland personer baserat på sökning på namn och arbetstitel. Detta ger användare utan synförmåga begränsad information i antalet träffar på söktermen.

Hur vi testat webbplatsen

Xenter Yrkeshögskola har tillsammans och med tekniskt stöd av Oxys A/B-testat webbplatsen manuellt och med nedan listade verktyg:

  • Axe Web Accessibility Testing - För initial felsökning av alla sidor på xenter.se (Axe)
  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool - För felsökning under tillgänglighetsanpassning (Wave)
  • SEMrush - För att filtrera ut särskilda sidor och element som behövde åtgärdas på hela sajten, exempelvis alla bilder som saknade alt-text (SEMrush)
  • DIGG Myndigheten för digital förvaltning - Vi har använt deras verktyg för att manuellt testa och skapa tillgänglighetsredogörelse (denna sida) (DIGG)

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är formellt godkänd av Joakim Falkeborn.