Elkonstruktör (distans)

Som elkonstruktör genomför du energiberäkningar med hjälp av olika programvaror, projekterar elinstallationer samt upprättar handlingar och ritningar. Du gör ritningar för elektronik som ska implementeras i olika installationer. För att bli antagen till denna utbildning krävs att du utöver gymnasieskolans el- och energiprogram även har 2 års arbetslivserfarenhet som elektriker.

De teoretiska kurserna för auktorisation lågspänning ingår i utbildningen.

I nuläget och i framtiden står Sverige inför stora projekt inom både byggsektor och industri. Tillgången på bostäder och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för rörligheten på arbetsmarknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Ett nyckelyrke för att samhället ska kunna utvecklas och projekt genomföras är elkonstruktör.

Efterfrågan på yrkesrollen är stor över hela landet och för att möjliggöra för fler elektriker att kunna vidareutbilda sig, parallellt med pågående arbete, erbjuder vi en distansutbildning på deltid (50 %). Notera att du under utbildningen kommer att behöva vara närvarande på Xenter Yrkeshögskola, vid sex tillfällen. Dessa kurser kommer att pågå under 1-2 dagar och kommer i möjligaste mån att förläggas till helger eller dag som knyter an till helg. Allt för att inte störa ditt eventuella ordinarie arbetsschema. Praktik kan ske på valfri ort.

Vill du arbeta inom industrin eller med fastigheter? Hos oss kan du själv välja inriktning, så att det passar din lokala arbetsmarknad.

De kunskaper som YH-utbildningen ger är en bra och stabil grund för vidare förståelse samt vidareutbildning på området som bland annat innefattar: kunskaper i el - och energiteknik, automation, miljöpåverkan, matematiska beräkningar och standarder.

elkonstruktor_pa_distans


 

Erik Leonton, Sektionschef El & Instrument, Food & Pharma, ÅF Industry berättar om företagets rekryteringsbehov avseende yrkesrollen elkonstruktör:
"Vi behöver fler sökande med relevant utbildning och erfarenhet som överbryggar gapet mellan elektriker med mycket hands-on erfarenhet och akademiker/ingenjörer med ofta nära nog ingen hands-on erfarenhet. För oss är det viktiga individernas kunskap, erfarenhet och motivation."

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • självständigt ansvara för projektering och konstruktion av en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskrav som föreligger på området inom angiven tidsram
 • omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar
 • analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar
 • samordna installationsprocessen med andra discipliner
 • självständigt kunna utveckla och behandla de kunskaper och färdigheter som krävs för elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk
 • utrustning samt övervaka regler och standarder som förändras över tid
 • slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen är tillräcklig för att utföra ett visst elinstallationsarbete eller om ytterligare kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas
 • kommunikation och kundbemötande.

Obligatoriska kurser i utbildningen

 • Anläggningar för produktion och överföring av el- samt industriella anläggningar,  40 p                                
 • CAD för elkonstruktörer 1,  35 p
 • CAD för elkonstruktörer 2,  20 p
 • Elinstallationer i byggnader,   40 p
 • Elmaskiner - drivsystem,  12 p
 • Entreprenadjuridik,  15 p
 • Examensarbete,  10 p
 • Lärande i arbete 1 (LIA),  20 p
 • Lärande i arbete 2 (LIA),  40 p
 • Maskinsäkerhet,  10 p
 • Projektkunskap,  15 p
 • Regler och standarder,  12 p
 • Riskbedömning,  6 p
 • Styrteknik, 10 p
 • Tillämpad matematik, 10 p

Valbara kurser

 • Belysningsprojektering (Byggnad),  10 p
 • Elmaskiner- drivsystem (Industri),  5 p
 • Maskinsäkerhet (Industri),  10 p
 • Riskbedömning – (Industri),  5 p
 • Teleteknik – (Byggnad), 10 p