Fastighetsförvaltare

Höstantagningen 2023 för denna utbildning är nu stängd.

Fastighetsförvaltare förädlar och utvecklar framtidens hus. Vill du ha ett varierat arbete och vara med och skapa affärsmässig och långsiktig förvaltning? Gå en skräddarsydd YH-utbildning mot en bransch som drar åt både grön utveckling och samhällsbyggnad.

Fastighetsförvaltare på Xenter

 

Komplex och utvecklande roll

Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för förvaltningen av en eller flera fastigheter samt ofta också personal. Du förvaltar, utvecklar och förädlar fastighetsbeståndet, leder och samordnar arbetet, du är kundorienterad och har god förståelse för sambanden mellan kostnader och intäkter. Då rollen kan se olika ut beroende på arbetsplats behövs en bred kompetens inom många olika kunskapsområden. En kompetens som branschen starkt efterfrågar. 

Brist på personal i branschen

Fastighetsbranschen är under stark utveckling vilket skapar behov av färsk och modern kompetens. Utredningar pekar på ett mycket stort rekryteringsbehov av fastighetsförvaltare, främst till följd av pensionsavgångar, nyetableringar och nya lagar och kunskapskrav i branschen. Den nationella efterfrågan är stor vilket gör det möjligt att snabbt komma ut i arbete, både på din egen hemort och i övriga Sverige.

Bred YH-utbildning varvad med praktik

Rollen som fastighetsförvaltare är komplex. Du läser därför en lång rad olika kurser – från ekonomi med fastighetsinriktning till kommunikation, IT, fastighetsjuridik, ledarskap, fastighetsteknik och miljöhantering. Samverkan med branschen under studietiden är avgörande för hela utbildningen. Genom din LIA (lärande i arbete) knyter du tidigt kontakter med yrkesverksamma i branschen och skaffar dig erfarenhet och kunskap som ofta leder till jobb direkt efter avslutad YH-utbildning.

Det är viktigt att du som förvaltare behärskar Excel. Därför får du under hela din utbildning hos oss fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information finns här: www.learnesy.com

Omväxlande jobb med flexibilitet

Att jobba som fastighetsförvaltare passar dig som vill ha ett omväxlande och flexibelt yrke där kontakt med människor är en stor del av vardagen. För att lyckas i rollen bör du också vara noggrann, kvalitetsmedveten och ha ett öga för service och att vilja bygga nya, men också vårda nuvarande kundrelationer.  Då branschen innefattar både bostäder, kontor och kommersiella fastigheter finns många vägar att välja i ditt framtida yrkesliv.  

”Fastighetsförvaltare är ett yrke som kräver både bredd och djup och ett genuint intresse för fastigheter. Kunskapsnivån på vissa områden, till exempel ekonomi, teknik och sociala relationer bör bli bättre i branschen. Min egen erfarenhet av att hantera relationer med människor med olika etnisk bakgrund gör att jag också vill trycka särskilt på detta behov i branschen. Vi måste kunna kommunicera med våra kunder kring fastighetsfrågor på ett sätt som passar dem.”
Farzin Mirsaidi, fastighetschef, Sigtuna kommun.

Se vår korta film om Fastighetsförvaltarutbildningen:

Branschens perspektiv:

”Nu och framöver ser vi en enorm efterfrågan på fastighetsförvaltare. Vi har redan i dagsläget haft förmånen att samarbeta med både nuvarande och tidigare examinerade studeranden från Xenter, och vi har en väldigt bra erfarenhet av dessa."
Sofi Lindqvist, Fasticon Kompetens AB.

Vi samarbetar med:

 • AFA Fastigheter
 • Botkyrkabyggen
 • Experis AB
 • Fasticon Kompetens
 • Fasticon Support
 • Optimal Progress
 • Stockholmshem
 • Telge Bostäder
 • Trönnberg & Co.
 • Flera kommuner
 • KTH

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • bedöma rimligheten i teknikval samt iaktta tekniska aspekter i upphandlingar

 • upprätta investeringskalkyler, ta fram beslutsunderlag inför investeringar, planera och genomföra förhandlingar, ta fram marknadsplaner, enklare värderingar

 • använda lagar, förordningar och regelverk som stämmer överens med aktuella uppgifter, samt bedöma vilka risker företaget tar utifrån aktuell lagstiftning

 • grundläggande program och fastighetssystem

 • agera istället för att reagera i besvärliga situationer

 • argumentera för fastighetsbranschen och dess intressen och ansvara för vad rollen kräver.


Kurser i utbildningen (5 p motsvarar en veckas studier):

Affärsmanna- och entreprenörskap, 20 p

Branschen i samhället, 20 p

Ekonomi med fastighetsinriktning, 50 p

Examensarbete, 25 p

Fastighetsförvaltning, 40 p  

Fastighetsjuridik, 65 p 

Fastighetsrelaterad teknisk specialisering, 35 p

IT för fastighetsförvaltare, 25 p

Kommunikation och relationsutveckling, 25 p 

Ledarskap och personalansvar, 15p

LIA1 85 p och LIA 2, 70 p 

Miljö och hållbart byggande, 25 p 

Fastighetsförvaltare | Xenter

Fel

Webbplatsen stötte på ett oväntat fel. Var vänlig försök igen senare.