Medicinsk sekreterare

Ansökan inför höstterminen 2024 öppnar den 18 oktober.

En medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare, utför administrativt arbete och är en nyckelperson inom hälso- och sjukvårdens administration. Som medicinsk sekreterare utför du patientsäker medicinsk dokumentation och administration med hjälp av modern teknik.

Yrkesrollen som medicinsk sekreterare passar dig som är strukturerad, tycker om att skriva och är intresserad av det svenska språket. Som medicinsk sekreterare är du en viktig kugge i vårdorganisationen. Du samverkar med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt annan administrativ personal. Du kommer att arbeta med journalskrivning efter diktat, receptionsarbete där du tar emot patienter och bokar tider samt sköter remisshantering, men även arbetsuppgifter inom ekonomi som fakturahantering och avvikelsehantering förekommer. Det kan också vara aktuellt att ta fram och analysera statistiska underlag. En annan viktig uppgift är diagnosklassificering.

Arbetet är roligt, utvecklande och varierande, vilket kräver att du är serviceinriktad, flexibel, strukturerad, noggrann och klarar av att hantera många arbetsuppgifter samtidigt.

Den administrativa yrkesrollen inom hälso- och sjukvård förändras kontinuerligt, inte minst på grund av den tekniska utvecklingen. Arbetet kan därför innehålla delaktighet i utredningar, sammanställningar och presentation av framtaget material. Yrkesrollen ställer höga krav på kommunikativ förmåga och goda kunskaper i det svenska språket.

Informationsfilm om yrket medicinsk sekreterare (vårdadministratör):

medicinsk_sekreterare

Efter utbildningen kan du arbeta som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör på exempelvis sjukhus eller vårdcentral, inom företagshälsovård, forskningscentra eller läkemedelsföretag.

Yrkesroller:

 • Medicinsk sekreterare
 • Vårdadministratör
 • Marknadsassistent inom läkemedelsbolag
 • Verksamhetsassistent/klinikassistent inom vårdorganisationer


Studera till medicinsk sekreterare, ett intressant och utvecklande framtidsyrke!

Mål och krav för examen

Den studerande skall ha samtliga kunskaper, färdigheter och kompetenser som ingår i betygskriteriet Godkänt i utbildningens samtliga kurser för att erhålla yrkeshögskoleexamen. I kursen "Engelskt yrkesspråk" uppfylls förordningens krav om kommunikation på främmande språk. Utbildningen skall även innehålla ett självständigt arbete (examensarbete). Om den studerande inte har uppfyllt kraven erhålls ett utbildningsbevis. Utbildningen omfattar 400 yrkeshögskolepoäng.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • lagar, författningar och avtal som reglerar hälso- och sjukvård i Sverige samt ha kännedom om EU-regler
 • det medicinska och svenska språkets användning i sjukvården för hög patientsäkerhet
 • användbara uttryck för kommunikation både muntligt och skriftligt med patienter och anhöriga i engelska språket
 • relevanta medicinska termer och uttryck samt formulering och uppställning av dokument
 • människokroppens uppbyggnad och funktion, vanligt förekommande somatiska och psykiska sjukdomar, diagnos och behandling, grundläggande farmakologiska begrepp och behandlingsalternativ
 • funktioner i journalsystemet TakeCare och uppställningsregler för olika dokument enligt gällande standard samt systematisk dokumentutformning
 • korrekt fingersättning, arbetsplatsergonomi
 • arbetspsykologi – grupprelationer och individens betydelse för ett bra arbetsklimat
 • arbetsmarknadens parter, kollektivavtalets och anställningsavtalets betydelse samt viktigare arbetsrättsliga lagar, olika datalönesystem
 • modern teknik för kommunikation, nätverk och kringutrustning
 • regelverket som styr diagnoskodning (DRG-gruppering)
 • det nationella e-hälsoarbetets syfte och mål, program för webbredigering, informationssäkerhet.


Kurser i utbildningen:

 • Administrativ IT, 30 p
 • Anatomi och sjukdomslära, 30 p
 • Arbetspsykologi, 10 p
 • E-hälsa, 20 p
 • Ekonomisk planering, budget och statistik, 20 p
 • Engelskt yrkesspråk Standard, 25 p
 • Examensarbete, 25 p
 • Hälso- och sjukvårdsadministration, 20 p
 • Kommunikation och informationsutformning, 20 p
 • LIA 1, 15 p
 • LIA 2, 25 p
 • LIA 3, 25 p
 • LIA 4, 35 p
 • Medicinsk terminologi, 25 p
 • Personal- och löneadministration, 20 p
 • Sjukdomsklassificering, 15 p
 • Vårddokumentation, 40 p