Hoppa till huvudinnehåll
3D-tekniker vinjett
3D-tekniker vinjett

3D-tekniker

3D-tekniker

STARTDATUM
19 augusti 2024
LÄNGD
80 veckor (400 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Jan Sätherlund
HUVUDLÄRARE
Nichlas Larsson
Sista ansökningsdag 13 maj!

Som 3D-tekniker får du arbeta i en innovativ bransch. Utvecklingen inom additiv teknik går fort, både på process- och materialsidan. 3D-printing går snabbt: från idé till färdig produkt på bara några timmar!

Utveckla med nya tekniker

Som 3D-tekniker använder du den senaste 3D-printtekniken för utveckling och framtagning av nya produkter. Området 3D-printing, additiv tillverkning, är inte helt nytt, men det görs intensiva framsteg som möjliggör användning i större skala och mer affärsmässigt. Det pågår mycket experimenterande och utveckling av programvaror, skrivare och material.  Nya former blir plötsligt möjliga, former som med vanliga metoder inte går att tillverka.

Allt fler använder 3D-teknik

Branschen har ett stort behov av 3D-tekniker med stor och bred kompetens. Allt fler industriella företag får upp ögonen för 3D-printtekniken. 3D-teknik ger utrymme för nya tankebanor, samtidigt som kravet på kunskap ökar för att kunna utnyttja alla möjligheter som finns. Branscher som idag använder tekniken är konstruktörer och produktutvecklare, arkitekter, industridesigners, verktygstillverkare, gummi-, plast-, fordons-, verkstads- och medicinindustrin.

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Extern video URL
Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

I en allt mer konkurrensutsatt svensk tillverkningsindustri upplever vi som företag att behov av välutbildad personal är ett krav för fortsatt verksamhet. Behov av 3D-tekniker kommer växa i takt med den utveckling som idag sker, fler och fler varianter och uppdateringar på produkter och utrustning krävs för att möta marknadens designkrav och där har sådan kompetens en viktig funktion att fylla. Vi som företag har stora behov av denna typ av yrkeskompetens både på kort och lång sikt i de utvecklingsplaner vi har för verksamheten."

Henrik Lundell, VD Prototal

3D-labb med modern teknik

Xenter har investerat i två olika 3D-labb med flertalet industriella och ickeindustriella 3D-skrivare. De studerande får tillgång till datorer som klarar av de avancerade CAD-programmen som krävs för 3D-tekniken. Xenter deltar på externa mässor för att påverka och visa upp 3D-teknikens möjligheter.

Är du kreativ och nyfiken

YH-utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och är skräddarsydd efter behoven som arbetslivet efterfrågar. Är du en driven person som har ett intresse för framtidens produktionsmetoder? Vågar du misslyckas för att ta dig framåt? Är du en problemlösare som gillar att arbeta kreativt och nyskapande? Ja, då passar 3D-teknikerutbildningen dig.

3D-printad turbin i Xenters 3D-labb.
3D-printad turbin i Xenters 3D-labb.

I vårt arbete möter vi många företag som med ljus och lykta söker efter kompetent och utbildad personal."

Evald Ottosson, delägare Protech Nordic AB

Branscher som idag använder tekniken är konstruktörer och produktutvecklare, arkitekter, industridesigners, verktygstillverkare, gummi-, plast-, fordons-, verkstads- och medicinindustrin. Man tillverkar många prototyper men även proteser, flygplansdelar, smycken, konst och design av olika slag, så som haute couture-plagg och skor. Med examen från 3D-utbildningen kommer du inte i första hand att designa egna produkter utan vara den som väldigt konkret garanterar att tillverkningen blir bra.

Extern video URL
Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • bereda och producera med AT-teknik
 • samarbeta och bidra med teknisk och operativ kompetens i AT-projekt
 • felsöka och komma med åtgärder när en 3D-printer slutat fungera
 • skapa och generera egna CAD-filer för senare utskrift på 3D-printer
 • granska, förbättra, bedöma scannat material för ett acceptabelt slutresultat
 • konstruera och modullera egna produkter för 3D-utskrifter
 • värdera metoder för att underhålla och bedöma driften av 3D-maskiner
 • ge kunder stöd och råd när det gäller att bedöma vad som är rimligt och möjligt att skriva ut med en 3D-printer
 • presentera företagets produkter inom AT på engelska inför en grupp besökare eller företagets kunder
 • bemöta kunder och medarbetare på ett konstruktivt och produktivt sätt
 • förstå vikten av och ta ansvar för uppställda mål och deadlines i verksamheten
 • 3D-printa i relevant material
 • ta och ge konstruktiv kritik
 • leda projekt enskilt eller i grupp.
Extern video URL

Medlem i SVEAT

Xenter är medlem i SVEAT (Svensk Additiv Tillverkning) är en branschorganisation som bildades i mars 2014 av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning. 

Xenters 3D-labb

Utbildningens innehåll (400 YH-poäng)

3D-scanning
30 p

Kursen ska ge den studerande kunskaper i olika 3D-scanningstekniker och hur man bearbetar inscannat material.

3D-modellering
30 p

Kursen ska ge den studerande kunskaper i relevant mjukvara inom 3D-modelleringsprogram.

CAD
30 p

Kursen är uppdelad i olika faser. En teoretisk fas där man bl.a. lär sig hantera en 3D-CADprogramvara, och en praktisk del där man får mer mängdträning och övar samarbeten. Ämnen som behandlas är: Ritningslära, mätteknik, yt- och solidmodellering, 3D-filformat, elementär hållfasthet, simulering i CAD, rendering och animering. Ergonomi och hälsa vid datorarbete.

Examensarbete
20 p

Kursen ska ge den studerande kunskaper i att göra en presentation på engelska. Arbetet ska presenteras både muntligt och skriftligt, i form av en rapport. Examensarbetet är även kopplat till kursen LIA2.

Kommunikation
20 p

Kursen ska ge den studerande kompetenser inom presentationsteknik, personlig kommunikation och marknadskommunikation för att kunna ge avancerad support inom teknikområdet.

Printertekniker och program för 3D-utskrifter 1
30 p

Kursen ska ge den studerande förståelse för hur man använder sig av program för att exportera filer för 3D-utskrift, vad som är printbart samt ge den studerande djupare kunskaper i efterbehandling av 3D-printade modeller. Den studerande ska kunna exportera filer för 3D-utskrifter. Vidare ska den studerande kunna efterbehandla slutprodukten optimalt.

Printertekniker och program för 3D-utskrifer 2
25 p

Kursen ska ge den studerande avancerade kunskaper om de vanligaste printerteknikerna, samt kunskap om kalkylering för att optimera produktionskostnader. Den studerande ska besitta avancerade kunskaper om de vanligaste printerteknikerna. Vidare ska den studerande kunna räkna på att optimera tillverkningskostnader.

Projektarbete
20 p

Syftet med kursen är att ge den studerande relevanta kunskaper för att kunna arbeta i projektform. Den studerande ska få kunskap i projektledning och kunna presentera projektet på ett för yrket professionellt sätt.

LIA 1
55 p

Genom LIA-företaget ska den studerande ges insikt i produktionsprocessen för 3D-teknik. Den studerande ska genom LIA-företaget få kunskaper om programhantering som kan appliceras på LIA-företagetsmaskinpark. Vidare ska den studerande även kunna utföra service och underhåll av företagets 3D-skrivare.

LIA 2
80 p

Kursen ska ge den studerande djupare insikt och kunskaper om produktionsprocessen för 3D-teknik på LIA-företaget. Den studerande kan även lösa applikationsproblem som är till affärsnytta för företaget.

Visualisering och 3D-design
35 p

Kursen ska ge den studerande djupare kunskaper i relevant programvara för 3D-modellering och 3D-skulptering. Den studerande ska få kompetens att bearbeta, förfina och utveckla modeller. Vidare ska den studerande kunna visualisera och formulera egna idéer.

Yrkesengelska
25 p

Kursen ska ge den studerande kunskaper i relevanta facktermer på engelska i tal och skrift. Kursen ska även kopplas till kursen Projektarbete genom att projektet lyfts in här och görs även på engelska. Den studerande ska kunna kommunicera sitt projekt på branschmässig engelska både nationellt och internationellt.

Total
80 veckor / 400 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskild behörighet:

 • Engelska B/6

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

3D-tekniker 2024 

Utbildningsnummer: YH00727-2024-1

Termin 12024-08-19 - 2025-05-23200 p40 v
Termin 22025-08-18 - 2026-05-22200 p40 v

3D-tekniker 2023

Utbildningsnummer: YYH00727-2021-3

Termin 12023-08-21 – 2024-01-05100 p20 v
Termin 22024-01-08 – 2024-05-24100 p20 v
Termin 32024-08-19 – 2025-01-03100 p20 v
Termin 42025-01-06 – 2025-05-23100 p20 v

3D-tekniker 2022

Utbildningsnummer: YYH00727-2021-2

Termin 12022-08-22 – 2023-01-06100 p20 v
Termin 22023-01-09 – 2023-05-26100 p20 v
Termin 32023-08-21 – 2024-01-05100 p20 v
Termin 42024-01-08 – 2024-05-24100 p20 v

Ledningsgrupp

Area360
GE Additive
Deventus
Markforged/Digital Metal AB 
Ericsson
Protech AB
Prototal AB
Tullinge Gymnasium
Studeranderepresentanter

Länkar

Artikel i Branschkoll om 3D-print med Jan Sätherlund

Om 3D-print på Print Next 18-mässan

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Så här ansöker du till 3D-tekniker

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  - Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg 
  - CV och personligt brev

Sista ansökningsdag är den 13 maj 2024.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto. 

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär!

Särskild behörighet

 • Engelska 6

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalsprocessen till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov som kan bestå av 1 eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen. Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.

Urvalsgrund – särskilt prov

Du som är behörig sökande till utbildningen 3D-tekniker får poäng i urvalet genom ett muntligt urvalsprov i kommunikation. Provet genomförs på plats på Xenter och tar ca 20 min. I anslutning till provtillfället får du också besöka maskinparken, så ta gärna höjd för viss väntetid i våra fina lokaler. Mer information får du när du blir behörig till utbildningen.

Provtillfällen 2024: 16 april, 18 april, 16 maj.