Hoppa till huvudinnehåll
Kvalificerad säkerhetsingenjör
Kvalificerad säkerhetsingenjör

Kvalificerad säkerhetsingenjör

Kvalificerad säkerhetsingenjör

STARTDATUM
2 september 2024
LÄNGD
60 veckor (300 YH-poäng)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Athir Abdel
Sista ansökningsdag 1 augusti!

Bli en nyckelspelare i säkerhetsbranschen med en utbildning som kombinerar teori och praktik på ett unikt sätt. Med en examen från denna utbildning står du redo att möta framtidens utmaningar inom säkerhetsteknik och skyddssystem. Starta din resa mot en spännande och säker karriär idag!

Utbildningen Kvalificerad Säkerhetsingenjör är designad för att ge dig en bred och djup förståelse för säkerhetsbranschen samt de praktiska färdigheter som krävs för att arbeta inom detta dynamiska och viktiga område. Den erbjuder en stark teoretisk grund samtidigt som du får praktisk erfarenhet genom installationer, årskontroller och besiktningar av olika säkerhetssystem som brandlarm, inbrottslarm, kamerabevakning och passagesystem.

Kursinnehåll

Teoretisk Förankring: Utbildningen omfattar viktiga teoretiska kunskaper om säkerhetslösningar, lagar och regler inom säkerhetsbranschen, samt projektering och driftsättning av säkerhetssystem. Du kommer också att lära dig om branschens struktur och de olika aktörerna som påverkar den.

Praktiska Moment: En stor del av utbildningen fokuserar på praktiska färdigheter. Du kommer att arbeta med installation och driftsättning av olika säkerhetssystem, samt utföra årskontroller och besiktningar.

Lärande i Arbete (LIA): Utbildningen inkluderar två omfattande LIA-perioder där du får praktisk erfarenhet och möjlighet att tillämpa dina kunskaper i verkliga arbetsmiljöer. Detta ger dig insikt i branschens krav och förbereder dig för en framgångsrik karriär.

Examensarbete: Som avslutning på utbildningen genomför du ett examensarbete som ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt område och visa upp din förmåga att analysera och lösa problem.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta som:

 • Kvalificerad Säkerhetsingenjör
 • Kvalificerad Passersystemstekniker
 • Kvalificerad Säkerhetstekniker
 • Projektledare tekniska säkerhetssystem
 • Kvalificerad tekniker för kamerabevakningssystem och larmsystem

Varför välja denna utbildning?

Stark branschförankring: utbildningen har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationen Säkerhetsbranschen och dess över 500 medlemsföretag, vilket säkerställer att innehållet motsvarar aktuella behov och krav i arbetslivet.

Hög anställningsbarhet: Branschen efterfrågar starkt kvalificerade säkerhetsingenjörer. Enligt säkerhetsbranschens senaste undersökning finns det ett behov av att rekrytera mellan 6 000 – 9 000 nya medarbetare på kort sikt, varav många behöver teknisk kompetens som denna utbildning erbjuder.

Omfattande Praktisk Erfarenhet: Genom LIA-perioderna får du ovärderlig praktisk erfarenhet och nätverksmöjligheter som kan leda direkt till anställning efter examen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser:

 • för att självständigt och på en fackmannamässig hög kvalitetsnivå kunna montera, koppla in,
  driftsätta och programmera samt prova av, felsöka och underhålla säkerhetssystem
 •  att självständigt och på ett aktivt och ansvarstagande sätt, kunna delta i större projekt och kunna
  samarbeta med andra leverantörer och gemensamt hitta lösningar på problem och utmaningar som
  sträcker sig över flera discipliner
 • att självständigt kunna upptäcka avvikelser, identifiera orsaker samt avgöra hur de bäst avhjälps
  utifrån kundens behov, ekonomiska förutsättningarna och lösningsvariabler.
 • att självständigt kunna arbeta på en hög servicenivå gentemot kund/användare och kunna förklara
  och motivera hur olika produkter och säkerhetslösningar kan anpassas och användas beroende på
  behov
 • att kunna läsa, förstå och upprätta teknisk dokumentation
 • att kunna tolka och arbeta med projekteringsfaserna
 • att kunna förstå, tolka och på ett korrekt sätt tillämpa de regler som omgärdar verksamheten, tex
  SSF-normer
 • att kunna utföra korrekta beräkningar av tex spänningstyrka och utifrån resultatet dra rätt slutsatser
  och anpassa komponenter och annan ingående infrastruktur därefter
 • att förstå vikten av att självständigt ta ett eget ansvar för sin egen framtida kompetensutveckling, det
  livslånga lärandet och kunna ta till sig ny information i form av tex teknisk utveckling eller nya regler.

Utbildningens innehåll (300 YH-poäng)

Total
60 veckor / 300 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

I samarbete med SäkterhetsBranschen

YH-utbildningen Kvalificerad Säkerhetsingenjör är en 1,5-årig yrkeshögskoleutbildning som utförs av Xenter med stöd av SäkerhetsBranschen.

Xenter med SäkerhetsBranschen