Hoppa till huvudinnehåll
Trafiklärare, Xenter Yrkeshögskola
Trafiklärare, Xenter Yrkeshögskola

Trafiklärare

Trafiklärare

STARTDATUM
5 augusti 2024
LÄNGD
60 veckor (300 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Athir Abdel
Sista ansökningsdag 6 juni!

Trafiklärare undervisar och handleder personer som avser att ta körkort – i körskolebilen och i teorisalen. Du blir en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet mot nollvisionen.

Gillar du att jobba med människor?

Vill du vara en del av en bransch som är i ständig utveckling inom så väl pedagogik som hållbarhetsarbete?
Vill du vara en del av trafiksäkerhetsarbetet och bidra till säkrare förare?
Brinner du för att dela med dig av dina kunskaper?
Är du lugn, harmonisk och pedagogisk?
I så fall är trafiklärare ett yrke för dig. Som trafiklärare får du möjligheten att arbeta i en kraftig växande bransch. Utvecklingen inom trafiksäkerhetsarbete är fortgående, vilket ger stora möjligheter till delaktighet och påverkan. Tillsammans mot nollvisionen.

Hur ser arbetsmarknaden ut de närmaste fem åren?

Behovet av utbildade trafiklärare är stort i hela landet, en ökad efterfråga av utbildade trafiklärare i kombination med ökat behov av spetskompetens ger goda karriärsutvecklingsmöjligheter.

Studerandeaktivt arbetssätt

Xenter yrkeshögskolans pedagogiska utgångspunkt är ett studerandeaktivt arbetssätt. Vi arbetar både med formativ och summativ bedömning och vår strävan är att de studerande alltid ska veta vad som är deras nästa steg i utvecklingen mot målen. Den studerande tränas i eget ansvarstagande, problemlösning, flexibilitet, kreativitet och entreprenörskap då vi ser att dessa förmågor får allt större betydelse i arbetslivet. Vi ser att reflektion över yrkesrollen är en viktig del av utbildningen. 

Självskattning med reflektion

I samband med examinationen avslutas vanligen kurserna med självskattning där den studerande reflekterar över vad man lärt, hur det används i yrkesrollen samt vilket fortsatt lärande som är viktigt.
Vid heltidsstudier förläggs föreläsningar/klassrumsundervisning till 2 – 3 dagar/vecka. Övriga dagar innebär lärande genom självstudier, ofta med projektarbeten/studiebesök.

Hur man blir godkänd som trafiklärare

För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet. Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen, efter examen från trafiklärarutbildningen. För att anses som lämplig ska den sökande:

 • inte ha fått sitt körkort återkallat i tre månader eller mer under de senaste tre åren
 • inte gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser eller har haft alkolås som villkor för att få fortsätta köra bil
 • inte dömts för vålds- eller sexualbrott.

Läs mer på Transportstyrelsens eller på Sveriges Trafikutbildares Riksförbunds webb.

De närmaste 5 – 10 åren så tror jag att vi kommer behöva bli dubbelt så många som vi är idag, då efterfrågan är stor från Ystad till Haparanda.

Andonia Överbring Verksamhetschef, Jarla trafikskola

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Extern video URL

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • ta ansvar och agera självständigt
 • reflektera över den egna rollen som lärare
 • vara empatisk
 • värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • ta ansvar i samarbete med andra och att kunna leda samt utvärdera andras resultat
 • ha ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och myndigheter
 • självständigt tillägna dig ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.

Utbildningens innehåll (300 YH-poäng)

Trafikpsykologi
35 p

Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi med särskild betoning på tillämpningsområden som är relaterade till trafiksäkerhet och mål i styrdokument inom verksamhetsområdet.

Yrkespedagogik 1
25 p

Kursen ska ge kunskaper om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som stödjer lärande och lärandesituationer samt styrdokument inom verksamhetsområdet.

Kursen ska även ge kunskaper om trafiklärares arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling. Dessutom ska kursen ge färdigheter i att utveckla utbildningsmaterial.

Fordonskunskap
35 p

Kursen ska ge kunskaper om fordon och deras konstruktion och funktion samt om säkerhetssystem, fordonsunderhåll och utveckling inom teknikområdet. Kursen ska även ge kunskaper om faktorer som främjar säkerhet och minskar miljöpåverkan. Kursen ska också ge erfarenhet av ett ansvarsfullt och miljöanpassat körsätt. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hållbar utveckling ur såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Författningskunskap
10 p

Kursen ska ge kunskaper om de bestämmelser och centrala begrepp inom trafikområdet som är väsentliga för trafiklärares och trafikskolors verksamhet. Kursen ska även ge erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser samt att utvärdera utbildningsmaterial om trafikbestämmelser.

Författningskunskap
25 p

Se ovan.

Arbetsmiljö
10 p

Kursen ska ge kunskaper om hälsa, ergonomi, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, arbetsmarknadens parter, arbetsrättsliga frågor inom yrkesområdet samt konsumenträtt. Dessutom ska kursen ge praktiska kunskaper om första hjälpen, hjärtlungräddning och hur man beter sig på̊ en trafikolycksplats.

LIA 1
25 p

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge den studerande grundläggande kunskaper och erfarenhet om yrket och trafiklärarens arbetsuppgifter. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få förståelse för trafikskolors trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge möjlighet till att utveckla kundbemötande. Den studerande ska under handledning få kunskap om hur dokumentation av körkortstagares lektioner och prestationer går till. Kursen ska vidare ge en uppfattning om hur en körlektion planeras och genomfors med avseende på övningsområde, övningsmomentet och momentets mål. 

Kursen ska ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning för att träna den studerande att planera och genomföra undervisning tillsammans med handledaren. Den studerande ska tillägna sig kunskaper för hur den pedagogiska verksamheten är utformad och förstå̊ de krav som ställs från kunder, allmänhet och myndigheter. Kursen ska även utveckla förmåga att diskutera faktorer som påverkar individers körsätt och attityd. Lärandet i arbete 1 ska ske med handledning av utsedd handledare.

Yrkespedagogik 2
50 p

Kursen ska ge fördjupad kunskap om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som främjar lärande och lärandesituationer. Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av såväl ämnesmetodik som didaktik inom trafikutbildningens teoretiska och praktiska delar. Kursen ska även ge kunskaper om funktionsnedsättning och åtgärder vid behov av stöd. Dessutom ska kursen ge fördjupad kunskap om styrdokument inom verksamhetsområdet.

Trafiksäkerhetsarbete
23 p

Kursen ska ge kunskaper om transport- och trafiksystem, trafiksäkerhet och forskning med utgångspunkt i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge kunskaper om trafikpolitiska åtgärder och faktorer som påverkar trafiksäkerheten.

LIA 2
50 p

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser som stödjer körkortstagares lärande och mål. 

Kursen ska ge färdigheter i att organisera övningar och leda diskussioner kring attityder och förarbeteenden. I denna kurs är det tillåtet att den studerande genomför lektioner på egen hand när utbildningsanordnare och handledare i samråd bedömer att den studerande uppnått tillräcklig hög kunskap, färdighet och kompetens för att kunna arbeta självständigt. Det självständiga arbetet sker dock fortfarande under handledares ansvar och ledning.

Examensarbete
12 p

Syftet med examensarbetet är att den studerande väljer ett projekt för att få tillfälle att fördjupa sig inom någon del som behandlats under utbildningens gång. Syftet är också att examensarbetet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbereda den studerande för fortsatt lärande efter examen som trafiklärare. 

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att självständig formulera en frågeställning, samt söka och sammanställa relevanta källor som har koppling till frågeställning och bakgrundsbeskrivning. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområden. Dessutom ska kursen ge insikt i behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare lärande.

Total
60 veckor / 300 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
 • Körkort med förarbehörighet B i minst 18 månader under de senaste 10 åren
 • Vana och skicklighet att köra personbil som ska kunna styrkas vid uppkörning med bedömare som vi på Xenter Yrkeshögskola utser. Mer information om körtestet hittar du under "Hur går urvalsprocessen till?"

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

Trafiklärare 2024

Utbildningsnummer YH01567-2021-4

Termin 12024-08-05 – 2025-01-03110 p22 v
Termin 22025-01-06 – 2025-06-06105 p21 v
Termin 32025-08-11 – 2025-12-0585 p17 v

Trafiklärare 2023

Utbildningsnummer YH01567-2021-3

Termin 12023-08-07 – 2024-01-05110 p22 v
Termin 22024-01-08 – 2024-05-31105 p21 v
Termin 32024-08-12 – 2024-12-0685 p17 v

 

Ledningsgrupp

Danderyds Trafikskola
Jarla Trafikskola
Körkortshuset
Lidingö Trafikskola
My Driving Academy
Tullinge Trafikskola
Studeranderepresentanter

Länkar

Enligt branschorganisationen, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund STR är ”Bristen på utbildade trafiklärare är rekordstor […] Sammanlagt behövs just nu ytterligare 700 trafiklärare och om läget inte förändras riskerar situationen att få allvarliga konsekvenser på flera plan i samhället.”
Läs mer: www.str.se/rekordstor-brist-pa-utbildade-trafiklarare

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Så här söker du till Trafiklärare

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  - Gymnasiebetyg samt eventuella andra betyg och kursintyg 
  - Fotokopia av körkort (framsida och baksida)
  - CV och personligt brev

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto.

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär!

Särskild behörighet

 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 
 • Körkort med förarbehörighet B i minst 18 månader under de senaste 10 åren
 • Vana och skicklighet att köra personbil som ska kunna styrkas vid uppkörning med bedömare som vi på Xenter Yrkeshögskola utser. Mer information om körtestet hittar du under "Hur går urvalsprocessen till?"

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalsprocessen till?

Urvalsgrund – särskilt prov

Du som är behörig sökande till utbildningen Trafiklärare får poäng i urvalet genom resultaten på två urvalstester. Det ena är ett körtest hos de av oss godkända trafikskolorna, det andra är ett test i kommunikation som genomförs på Xenter Yrkeshögskola, vid särskilda datum och tider under vårterminen.

Körtestet är cirka 60 minuter långt, kostnaden för körtestet är 1 000 kr och bekostas av dig som söker utbildningen Trafiklärare. 
Resultatet på körtestet skickas in till oss av bedömarna nedan och biläggs din ansökan. 
Körtestet är både ett behörighetskrav och ger dig poäng i urvalet. 
Du som är sökande ska ta kontakt med en av dessa trafikskolor och boka tid för körtest snarast möjligt på grund av begränsade tider hos trafikskolorna. 

Kontakta Antagningsenheten på antagning@xenter.se och kontrollera din behörighet i övrigt innan du bokar tid.

TrafikskolaAdressTel nr
Danderyds TrafikskolaGolfvägen 12, Danderyd 08-755 33 63
Jarla TrafikskolaValhallavägen 82, Stockholm 08-20 83 93
KörkortshusetNybohovsbacken 18, Stockholm 08-669 76 90
Lidingö TrafikskolaStockholmsvägen 70, Lidingö 08- 767 24 00
My Driving AcademyRålambsvägen 17, Kungsholmen 010-20 70 775
Sätra trafikskolaStensätravägen 8, Stockholm 08-21 81 18
Tullinge TrafikskolaKvällsvägen 14-16, Tullinge 08-778 52 20

Observera att om du inte är bosatt i Stockholm då behöver du kontakta utbildningsledaren för att genomföra testet på en alternativ trafikskola.
Observera att om du tidigare har genomfört ett körtest på annan trafikskola än de trafikskolor vi hänvisar till, då behöver du göra körtestet på nytt hos våra anvisade bedömare.