Hoppa till huvudinnehåll
Marin servicetekniker, Xenter Yrkeshögskola
Marin servicetekniker, Xenter Yrkeshögskola

Marin servicetekniker

Marin servicetekniker

STARTDATUM
19 augusti 2024
LÄNGD
40 veckor (200 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Jan Sätherlund
HUVUDLÄRARE
Filip Wieselblad
Sista ansökningsdag 30 maj!

Yrkesrollen marin servicetekniker går ut på att serva båtmotorer. I takt med att allt fler skaffar båtar har också behovet av service ökat. Behovet är så stort att det saknas omkring 1500 marintekniker i Sverige. Arbetsmarknaden behöver därför mer tekniskt kunnig personal, främst fler mekaniker. 

Varierande och fritt yrke

Som marin servicetekniker är du ute mycket på fältet  och får arbeta praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke. Du är en problemlösare med mycket eget ansvar och har många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du båtmotorer och båtarnas maskiner. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård.

Du behövs i branschen

Branschen har stor efterfrågan på marintekniker med aktuell och rätt kompetens. I Stockholm räknar man med att det i dagsläget saknas minst 300 marintekniker och i hela Sverige 1 500. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många  marintekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen skriker efter kompetent personal vilket innebär att du efter avslutad YH-utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden och går direkt ut i jobb.

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Extern video URL

Egen marinteknisk verkstad på skolan

Xenter och flera företag i branschen har investerat i en verkstad på skolan. Verkstaden har olika båtmotorer av olika märken för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur de olika motorerna fungerar. YH-utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.

Praktik under nio veckor

Under nio veckor av YH-utbildningen är du ute på praktik på valfri ort, för att du snabbt ska komma in i arbetet, få tips och råd från erfarna och yrkesverksamma samt skapa framtida kontakter. Många hittar sin framtida arbetsplats redan under praktikperioden. Är du en person med ett intresse för teknik och som är noggrann och flexibel? Gillar du service, kundkontakt, att vara en problemlösare samt att arbeta praktiskt och strukturerat? Då kan utbildningen Marin servicetekniker vara rätt för dig.

Albin gör sin LIA (praktik) på Wasa Yachts i Södertälje.
Albin gör sin LIA (praktik) på Wasa Yachts i Södertälje.

Branschorganisationen Sweboat har varit delaktiga i att ta fram alla medlemsföretag som söker kompetensen. De flesta av dessa företag behöver i framtiden rekrytera 5 – 10 vardera under den närmaste 3 – 5-årsperioden.

Mats Eriksson, Sweboat
Xenters marinlabb
Julia och Sara i Xenters marinlabb.

Efter YH-utbildningen har du kompetenser för att:

 • framföra truck på ett säkert sätt
 • bedöma säkerhetsrisker och vidta åtgärder vid planering av ett arbete
 • självständigt kunna framföra fritidsfartyg med gott sjömanskap
 • samarbete på ett professionellt sätt och kunna genomföra sjösättning, torrsättning och liknande
 • aktivt värdera miljöpåverkan av arbetsmomenten
 • bedöma den egna arbetsinsatsen fackmannamässigt
 • självständigt sätta sig in i och förstå komplexa systemsjälvständigt och kontinuerligt följa den tekniska och digitala utvecklingen inom yrkesområdet
 • följa grundläggande principer för kvalitetssäkring och internkontroll
 • självständigt kunna lösa enklare problem och följa motortillverkarens rekommendationer
 • ansvara och föreslå kompetensutveckling inom yrket.

Utbildningens innehåll (200 YH-poäng)

Arbetsmiljö, hållbarhet och rutiner
15 p

Kursens syfte är att ge den studerande goda kunskaper om proaktivt arbete, minska giftspridningen och att öka medvetenheten hos blivande kollegor samt kunder. Kursen ger även kunskaper om säkerhetsrutiner, miljöfrågor och dess regelverk. Målet är att den studerande efter avslutad kurs självständigt ska kunna se över och genomföra åtgärder för en god arbetsmiljö samt skapa säkra och långsiktiga arbetsrutiner.

Båthantering
25 p

Kursen syftar till att den studerande på ett säkert sätt ska kunna hantera och manövrera båtar på land med relevanta transportmedel såsom truck och trailer. Kursen ger kunskaper inom lyfthantering och regler gällande säkra lyft. Efter avslutad kurs ska den studerande också kunna ansvara för den personliga säkerheten och för tredje man. Kursen innehåller även praktisk och teoretisk lära i att kunna framföra ett fritidsfartyg och visa gott sjömanskap.

Båtunderhåll och service
20 p

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper inom torrsättning, pallning, vinterförvaring och sjösättning av båtar. Målet är att efter genomgången kurs ska den studerande ha en god överblick över säsongsbetonad service och kunna säkerställa en god arbetsmiljö.

Examensarbete
10 p

Kursen syftar till att den studerande ska tillämpa och fördjupa sig inom något av sina specialområden med de samlade kunskaperna från hela utbildningen. Den studerande ska göra en muntlig och skriftlig presentation av sina samlade erfarenheter från ett marint serviceuppdrag.

LIA 1
15 p

Syftet med kursen är att den studerande ges möjlighet att integrera kunskaper från utbildningens dittills olika genomgångna delar i praktiskt arbete inom yrkesområdet. Kursen innehåller praktik på en arbetsplats med inriktning mot reparation, service och underhåll där den studerande övar färdigheter relevanta för den aktuella arbetsplatsen.

LIA 2
35 p

Syftet med kursen är att den studerande ges möjlighet att integrera kunskaper från utbildningens olika genomgångna delar i praktiskt arbete inom yrkesområdet. Kursen innehåller praktik på en arbetsplats med inriktning mot reparation, service och underhåll där de studerande övar färdigheter relevanta för den aktuella arbetsplatsen. Denna kurs, LIA 2 görs i samband/tillsammans med kursen, Examensarbete.

Marin framdriftsteknik
15 p

Kursens syfte är att ge den studerande allmän och grundläggande kunskap om marin framdriftsteknik såsom bensin-, diesel- och elmotorer samt kunna göra systematiska felsökningar. Den studerande ska även kunna göra tolkningar av scheman och sprängskisser.

Marina installationer
15 p

Kursen syftar till att ge den studerande kompetenser inom nyinstallation av inombordare/utombordare och diverse kringutrustning ombord. Den studerande ska även kunna söka och förstå arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial på både svenska och engelska.

Marina system
10 p

Kursens syfte och mål är att ge den studerande generell förståelse för båtars olika system såsom genomföringar, VVS, gas och deras integration ombord. Den studerande ska ha förståelse över eventuella risker i arbeten som ska utföras.

Marinelektronik och datanätverk
25 p

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande förståelse inom marina elinstallationer samt att självständigt kunna utföra felsökning, reparationer och elinstallationer på navigationsutrustning och marina datanätverk. Den studerande ska även utifrån ritningar, scheman och skisser kunna utföra enklare elinstallationer och ha förståelse för eventuella risker i arbeten.

Maskinbefäl Klass VIII
15 p

Kursen syftar till att ge förståelse och en övergripande bild inom förbränningsmotorer, elteknisk felsökning samt grundkurs i hydraulik med propeller och växlar. Efter avslutad kurs ges möjlighet till certifiering (bekostas av den studerande) för Maskinbefäl Klass VIII.

Total
40 veckor / 200 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

Marin servicetekniker 2024

Utbildningsnummer YH00448-2023-2

Termin 12024-08-19 – 2025-05-23200 p40 v

Marin servicetekniker 2023 

Utbildningsnummer YH00448-2023-1

Termin 12023-08-21 - 2024-01-05100 p20 v
Termin 22024-01-08 - 2024-05-24100 p20 v

Ledningsgrupp

Atlantica Båtförsäkring
Brunnswick
Ernemarvikens Marincenter
Marinkraft
Marinshopen
Safetygruppen
SweBoat
Wasa Yachts
Studeranderepresentanter

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Så här söker du till Marin servicetekniker

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  - Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg 
  - CV och personligt brev

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto.

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär!

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet är nödvändig för denna utbildning.

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalsprocessen till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov som kan bestå av en eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen. Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.

Urvalsgrund – särskilt prov

Du som är behörig sökande till utbildningen Marin servicetekniker får poäng i urvalet genom två urvalsprov: ett muntligt urvalsprov i kommunikation och ett kortare skriftligt urvalsprov om allmänna tekniska förkunskaper. Proven genomförs på Xenter Yrkeshögskola och tar sammanlagt cirka 2 timmar. I anslutning till provtillfället får du också prova storlek på arbetskläder, så tar gärna höjd för viss väntetid. Mer information får du när du blir behörig till utbildningen.

Möt våra studenter

Extern video URL
Studerandeporträtt - Marin servicetekniker