Redigerare – postproduktion

Mål och krav för examen

Utbildningen är utformad för att möta kompetenskrav och krav på specialiserat yrkeskunnande inom efterbearbetning av rörlig bild och ljud för olika mediekanaler. Detta innebär att studenterna får en bred och mångsidig utbildning inom området, som inkluderar allt från teknisk kunskap till kreativ storytelling. Arbetslivet ställer också krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser inom projektkoordination, teknikhantering, storytelling, formathantering, distribution och branschkännedom. Dessa krav är också integrerade i utbildningen för att säkerställa att studenterna är väl förberedda för arbete inom branschen. Det är viktigt att studenterna får en helhetsbild av branschen och dess olika delar för att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt som redigerare. Utbildningen fokuserar därför inte bara på teknisk efterbearbetning av rörlig bild och ljud, utan också på andra viktiga områden som projektkoordination, storytelling, formathantering och distribution. Utbildningens omfattning om 300 yrkeshögskolepoäng är utformad för att tillgodose de kompetenskrav som arbetslivet har formulerat för yrkesrollen. Kursernas läranderesultat är utformade för att tillsammans uppfylla utbildningens övergripande lärandemål och säkerställa att studenterna får möjlighet att utveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrkesrollen. Det är samtidigt viktigt att behärska branschmässigt korrekt engelska för att kunna kommunicera effektivt och professionellt med kollegor och kunder inom samma bransch. LIA-kurserna (Lärande i arbete) är en viktig del av utbildningen och tas fram i samverkan med anställande arbetsliv. Dessa kurser omfattar tillsammans mer än en tredjedel av utbildningens yrkeshögskolepoäng och ger studenterna möjlighet att få praktisk erfarenhet av arbete inom branschen. Genom LIA-kurserna får studenterna möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en verklig arbetsmiljö och direkt få feedback från erfarna yrkespersoner.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

  • självständigt och med helhetsansvar genomföra ett efterbearbetningsprojekt
  • självständigt hantera efterbearbetningsuppdrag i branschaktuella programvaror
  • berätta historier utifrån dramaturgiska uppbyggnadsmetoder
  • redigera rörligt material till en sammanhållen produktion
  • utföra grundläggande färgkorrigering, grading och colorering av produktioner
  • hantera och skapa grundläggande grafik, effekter och animationer samt keying och compositing
  • hantera grundläggande ljud, effekter och musik i en produktionsprocess
  • hantera teknik, filformat och arbetsflöden
  • arbeta i projekt och upprätta affärsrelationer
  • anpassa rörligt material utifrån publiceringssätt och plattform.