Hoppa till huvudinnehåll
Hisstekniker, Xenter Yrkeshögskola

Hisstekniker

Hisstekniker

STARTDATUM
12 augusti 2024
LÄNGD
45 veckor (225 p)
STUDIEFORM
Platsbunden, 100%
PLATS
Tumba, Stockholm
UTBILDNINGSLEDARE
Jan Sätherlund
HUVUDLÄRARE
Oskar Andersson
Sista ansökningsdag 30 maj!

En hisstekniker hanterar el och mekanik under eget ansvar. Vill du arbeta på fältet i ett fritt och omväxlande yrke där teknisk kunskap varvas med kundkontakt. Bli en problemlösare i ett praktiskt arbete där den ena dagen inte är den andra lik.

Problemlösning och flexibilitet

Som hisstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och du installerar, moderniserar och reparerar hissar och rulltrappor. Du får mycket eget ansvar och kan i stor mån planera ditt arbete själv. Ofta åker du runt i företagsbil och servar hissar eller rulltrappor. Därför är det i praktiken ett måste med körkort för att få anställning i branschen. Det är dock inget krav på körkort för att komma in på själva utbildningen. Men se till att du har det innan du blir examinerad, för din egen skull. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och hydraulik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård. Arbetet som hisstekniker är ett praktiskt och omväxlande arbete.

Stort behov 

Branschen är i stort behov av utbildade hisstekniker med modern kompetens. Det ökande bostadsbyggandet gör att det behövs många hisstekniker som arbetar med nyinstallation av hissar, men även med upprustning och modernisering av äldre hissar. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många hisstekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen är i stort behov av utbildade hisstekniker med modern kompetens som snabbt kan komma in i jobbet.

Se vår informationsfilm om YH-utbildningen:

Extern video URL

Stockholms expansion innebär en ökad nyinstallation av hiss och rulltrappor och därmed också ökad efterfrågan på service och underhåll. Branschen behöver tillgång till ett ökat inflöde av välutbildade och praktiskt prövade nya hisstekniker för att möta både planerade avgångar och de ökade behoven av kompetenta medarbetare"

Daniel Nyman, ordförande i Hissförbundet
Kone-hissen i Xenters eget hisslabb.
Kone-hissen i Xenters eget hisslabb.

Riktigt hisschakt  och rulltrappa i utbildningen

Xenter har investerat i ett hiss-labb och ett hisschakt på skolan. Där får du under utbildningen bygga en hiss och arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig omedelbart hur mekaniken fungerar. Under en tredjedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik (lärande i arbete). Det är då du får erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera hisstekniker. 

Praktiskt arbete

Hisstekniker är både ett tekniskt och ett socialt yrke. Som hisstekniker krävs både att snabbt kunna hitta det tekniska problemet, men också samtidigt kunna kommunicera med hyresgäster, fastighetsägare och kollegor. Gillar du ett praktiskt arbete, är självgående och är en kreativ problemlösare? Vill du arbeta i ett yrke som är fritt och med mycket ansvar? Ja, då passar utbildningen hisstekniker dig. I utbildningen ingår även praktik, LIA på valfri ort, 13 veckor.

Extern video URL

Behovet av att löpande och i jämn takt utbilda hisstekniker med modern kompetens är stort."

Martin Thormann, ledamot i Hissförbundets styrelse och VD TK Elevator Sverige

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • självständigt och professionellt verka inom de olika yrkesrollerna hisstekniker/rulltrappstekniker
 • utvärdera sin egen kompetens inom områdena nyinstallation, service, reparation, modernisering eller underhåll av hissar och rulltrappor
 • ta ansvar för att utförandet av komplexa arbetsuppgifter görs med rätt kompetens
 • bedöma säkerhetsriskerna vid planering av ett arbete
 • bedöma den egna arbetsinsatsens fackmannamässighet
 • sätta sig in i alla system som kan krävas av en kompetent montör
 • följa den tekniska utvecklingen inom yrkesområdet efter utbildningen
 • följa grundläggande principer för kvalitetssäkring och interkontroll
 • förstå vilka faktorer som påverkar företagets lönsamhet och kvalitetskrav
 • lösa uppkomna problem självständigt och med säkerhet i fokus
 • fackmannamässigt utföra i yrkesrollen förekommande arbetsuppgifter så att säkerhet, arbetsmiljö och hälsa står i fokus
 • ta ansvar för eget behov av kompetensutveckling inom yrket.
Alain Castro och Julia Dovander gjorde sin LIA på Kone.
Alain Castro och Julia Dovander gjorde sin LIA på Kone.

I samarbete med Hissförbundet

Utbildningen till hiss- och rulltrappstekniker sker i samarbete med Hissförbundet, som är ett branschorgan för alla anslutna hissföretag.

Utbildningens innehåll (225 YH-poäng)

Branschöversikt, yrkesroller och säkerhet
10 p

Kursen ger en inblick i fackområdet hissar och rulltrappor och ger en aktuell bild av de olika yrkesrollerna kopplade till området. 
Den studerande ges kompetenser i att ta ansvar kring säkerhet, både personligen och för tredje part.

Elkunskap - hissar och rulltrappor
50 p

Kursens syfte är att ge elkunskaper som motsvarar de specifika branschkraven, där den studerande både teoretiskt och med praktisk tillämpning av felsökning på en anläggning använder sig av metodiska tillvägagångssätt samt färdigheter i elschemaläsning.

Examensarbete
10 p

Kursen syftar till att de studerande integrerar utbildningens teori och praktik till en helhet och därigenom får en genuin förståelse för branschen, yrkesrollen och arbetsmomentens sammanhang.

Hydraulik
10 p

Kursens syftar till att förstå principerna för hydraulhissens funktion och bli förtrogen med de olika arbetsmomenten vid reparation och modernisering av en hydraulhiss.

Installation och modernisering av hissar och rulltrappor
50 p

Kursen syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap om de olika arbetsmomenten vid installation och modernisering av hissar och rulltrappor.

LIA 1 - Bransch- och yrkesrollsorientering
20 p

Kursen syftar till att de studerande får pröva på någon/några av de olika yrkesrollerna inom yrkesområdet och skaffar sig en fördjupad kunskap om något av företagen i branschen.

LIA 2 - Installation, modernisering, reparation och service
50 p

Kursen syftar till att de studerande får pröva, vidareutveckla och fördjupa hittills tillägnade kunskaper och färdigheter inom något/några av områdena installation, modernisering eller service.

Mekanik och verktygslära
10 p

Kursen syftar till att behärska hissen och rulltrappans mekaniska uppbyggnad och funktion med praktisk tillämpning utifrån yrkesutövningen som hiss- och rulltrappstekniker.

Lågfartshissar och portar
5 p

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i installation, ombyggnad och service av lågfartshissar (omfattandes av maskindirektivet) och portar.

Service, kunder, regler, dokumentation
10 p

Kursen syftar till att kunna felsöka och utföra service på olika typer av hiss- och rulltrappsutrustningar med hänsyn till miljökrav och energieffektivisering. Den studerande tillämpar arbete på ett fackmannamässigt och säkert sätt utifrån relevant dokumentation och tillämpar de gällande dokumentationskraven. 

Total
45 veckor / 225 poäng

Avgiftsfritt med stöd!

Alla utbildningar är helt utan avgifteroch studiemedelsberrätigade (CSN).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan.

Utbildningsform och ex­a­men

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, avgiftsfri ef­ter­gym­na­si­al yrkeshögskoleut­bild­ning.

Examensbevis och utbildningsbevis
En studerade som uppfyller examensvillkoren, det vill säga är godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen, har rätt att få ett examensbevis. Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att istället få ett utbildningsbevis.

Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.

Terminstider

Hisstekniker 2024

Utbildningsnummer YH00847-2023-2 

Termin 12024-08-12 – 2025-06-20225 p45 v

Hisstekniker 2023

Utbildningsnummer YH00847-2023-1

Termin 12023-08-14 – 2024-01-05105 p21 v
Termin 22024-01-08 – 2024-06-21120 p24 v

Ledningsgrupp

Botkyrka Vuxenutbildning
Elevate Stockholm
Hissförbundet
Hydroware Elevation Technology
ITK
KONE
Motum
TK elevator
Studeranderepresentanter

Bild
Xenter Yrkeshögskola - symbol
Angående frågor om antagningen eller urvalsprocessen.

Antagningsenheten

Så här söker du till Hiss- och rulltrappstekniker

 • Fyll i ansökan genom att klicka på gröna knappen ANSÖK NU ovan.
 • Ladda upp följande bilagor:
  – Gymnasiebetyg och eventuellt andra betyg och kursintyg 
  – CV och personligt brev.

Efter att du registrerat dig och skapat ett konto på xenter.alvis.se får du ett meddelande från e-postadressen noreply@gotit.se med dina inloggningsuppgifter. Du kan följa, ändra eller komplettera din ansökan samt få aktuell information via ditt konto.

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktig e-post rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter e-post från dess avsändare i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

Viktigt om behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Om du behöver komplettera något ämne som behövs för den grundläggande behörigheten, till exempel Svenska 1, Engelska 5 eller Matematik 1, kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att läsa in kurser du saknar för att bli behörig.

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär!

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet krävs för denna utbildning.

Komplettering av betyg

Om du studerar och inte hinner få dina betyg före sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få komplettera betygen efter det datumet. Det gör du genom att mejla Antagningsenheten på e-postadressen antagning@xenter.se Bifoga studieintyg eller individuell studieplan där det framgår slutdatum för den/de behörighetsgivande kurs/kurser du läser. Kompletteringar ska du ladda upp med din ansökan på xenter.alvis.se senast den 13 juni 2024

Om du har frågor skicka e-post till: antagning@xenter.se

Reell kompetens

Saknar du formella meriter till exempel betyg eller examensbevis, eller då det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att du är behörig till en utbildning. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, till exempel arbetsgivarintyg eller liknande. Om din reella kompetens ytterligare behöver styrkas kan du bli erbjuden ett test. Saknar du betyg i kurserna svenska, engelska eller matematik kan du vända dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra ett nivåtest som visar nivån på dina kunskaper i respektive ämne. Ladda alltid upp resultatet på nivåtestet till bilagorna för din ansökan, oavsett vad resultatet visar. 

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Ladda ner och fyll i blanketten nedan: 

Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen. 

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska du ladda upp i vårt antagningssystem senast sista ansökningsdagen: xenter.alvis.se

Här kan du läsa mera om vad grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär

Hur går urvalsprocessen till?

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov som kan bestå av en eller flera delar. Det är viktigt att du deltar i urvalet för att öka dina chanser att få en plats på utbildningen. Poängsumman från samtliga urvalsprov utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga erbjuds reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.

Urvalsgrund – särskilt prov

Du som är behörig sökande till utbildningen Hiss- och rulltrappstekniker får poäng i urvalet genom ett skriftligt urvalsprov. Inför urvalsprovet kommer du läsa ett häfte på cirka 60 sidor inklusive bilder och rubriker. Provet tar cirka två timmar och skrivs på plats på Xenter. I anslutning till provtillfället får du också prova storlek på arbetskläder, ta gärna höjd för viss väntetid. Mer information och möjlighet till tidsbokning får du när du blir behörig till utbildningen.

Provtillfällen 2024:

15/4  kl. 10-16 
20/4  kl. 10-16 
13/5  kl. 13-19

Möt våra studenter

Extern video URL
Studerandeporträtt - Hisstekniker och rulltrappstekniker