Hoppa till huvudinnehåll
Diagnosklassificering, kort YH-kurs på Xenter
Diagnosklassificering, kort YH-kurs på Xenter

Diagnosklassificering

Diagnosklassificering

STARTDATUM
4 september 2023
LÄNGD
15 veckor
STUDIEFORM
Kort YH-kurs, 25 YH-poäng
PLATS
Platsbunden (Tumba), möjlighet till distans
UTBILDNINGSLEDARE
Anne-May Ots Hagqvist

Diagnosklassificering är en mycket viktig del i hälso- och sjukvårdsstatistiken men har även en stor betydelse för verksamheternas kostnadsersättning för genomförd vård. Detta är en enstaka kurs om 25 YH-poäng (deltid 15 veckor).

Medicinska sekreterare/läkarsekreterare/vårdadministratörer med äldre och kortare utbildning har inte den kursen i sin tidigare utbildning. Detta orsakar mycket stor arbetsbelastning för dem som har kompetensen i diagnosklassificering som behöver klassificera och kontrollera den medicinska dokumentationen så att rätt koder är registrerade.

Diagnosklassificering kräver att man har arbetat som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare med patientrelaterad medicinsk dokumentation och har viss erfarenhet av diagnosklassificeringens betydelse i vården och konsekvenserna av dessa.

Kursen ger den studerande möjlighet att komma vidare i regionernas Kompetensstege för medicinska sekreterare i sin kompetensutveckling. Kursen ger även möjlighet att bli ansvarig inom sin enhet i diagnosklassificering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

  • ska den studerande ha kunskaper om regelverket som styr diagnosklassificering och DRG-gruppering etiska frågor som kan uppstå vid kodning och vikten av opartiskhet och objektivitet
  • kunskaper om diagnosklassificering så som huvuddiagnoser och bidiagnoser/primär och sekundär klassificering inom såväl öppen- som slutenvård
  • kunskaper om klassificering av vårdåtgärder
  • kunskaper om klassificeringens betydelse för forskning och verksamheter
  • specialiserade kunskaper i klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) och om kostnad per patient (KPP).

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

  • ska den studerande ha färdigheter i att klassificera diagnoser
  • kunna göra korrekta kodningar av tillstånd och åtgärder, utifrån patientjournaler och satta huvuddiagnoser och bidiagnoser
  • kunna redogöra för etiska perspektiv vid kodning
  • kunna söka information om nyheter och uppdateringar i ICD-10-SE.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:
självständigt kunna klassificera och koda diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och slutenvård enligt ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning.

Platsbunden utbildning med möjlighet till distans
Utbildningen kommer att genomföras på plats på Xenter i Botkyrka. För dem som inte har möjlighet att gå ifrån på arbetstid eller av annan orsak inte kan närvara vid den platsbundna undervisningen kommer vi erbjuda de studerande att delta digitalt vi vår studerandeplattform. Allt undervisningsmaterial finns även tillgängligt i studerandeportalen.

Undervisningstillfällena kommer även att spelas in så att de studerande har möjlighet att följa lektionerna i efterhand. Inspelningarna ger även möjlighet till repetition för dem som behöver även om man har deltagit fysiskt. Detta ger goda förutsättningar för att utbildningens mål ska uppfyllas och de studerande får möjlighet till flexibilitet samt att de studerande kommer att ges möjlighet att nå kursmålen.

Undervisningen kommer att varvas med övningsuppgifter såsom fallbeskrivningar och problemlösningar enskilt och i grupp. Våra lärare har en gedigen bakgrund som specialister inom diagnosklassificering i olika vårdverksamheter. Föreläsningar av externa föreläsare inom specialistområden kommer att ges för att belysa komplexiteten av diagnosklassificeringen.

Behörighetskrav

6 månader heltid yrkeserfarenhet av yrkesrollen läkarsekreterare, medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.

Utbildningsform

Kort YH-kurs, 25 YH-poäng (15 veckor), platsbunden (möjlighet till distans), deltid