Hur går antagningen till?

Urvalsprocess

Vid flera behöriga sökande än platser på utbildningen kallas alla behöriga sökande till urvalsprov. Den sammanlagda poängsumman på urvalsproven utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga hamnar på reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar. 

Du som är behörig sökande behöver genomföra  två urvalstester. Det ena testet är Urvalsprov – Körtest, det andra testet är Urvalsprov – kommunikation (testerna kan utföras i omvänd ordning).

Urvalsprov – Körtest är cirka 60 minuter långt, kostnaden för körtestet är 1 000 kr och bekostas av den sökande. Urvalsprov – Körtest sker med en manuellt växlad bil

För dig som:

  • inte är bosatt i Stockholm, kontakta utbildningsledaren för alternativ trafikskola. 
  • har genomfört körtest tidigare på annan trafikskola än de trafikskolorna nedan, behöver boka ny tid för körtest hos en av nedannämnda trafikskolor (nytt körtest behövs)

Du kan genomföra Urvalsprov – Körtest på dessa platser:

Trafikskola Adress Tel nr
Danderyds Trafikskola Golfvägen 12, Danderyd  08-755 33 63
Jarla Trafikskola Valhallavägen 82, Stockholm  08-20 83 93
Körkortshuset Nybohovsbacken 18, Stockholm  08-669 76 90
Lidingö Trafikskola Stockholmsvägen 70, Lidingö  08- 767 24 00
My Driving Academy Rålambsvägen 17, Kungsholmen  010-20 70 775
Sätra trafikskola Stensätravägen 8, Stockholm  08-21 81 18
Tullinge Trafikskola Kvällsvägen 14-16, Tullinge  08-778 52 20

Du som är sökande ska ta kontakt med en av dessa trafikskolor och boka tid för körtest. Resultatet av körtestet skickas sedan till Xenter (detta görs av respektive trafikskola). 

Hur går antagningen till? | Xenter

Fel

Webbplatsen stötte på ett oväntat fel. Var vänlig försök igen senare.