Hur går antagningen till?

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Ett skriftligt urvalsprov i svenska på distans
  • Urvalet sker genom att dina betyg i följande fyra kurser (på gymnasial eller motsvarande nivå) bedöms:
    - Historia 2
    - Samhällskunskap 2
    - Engelska 6
    - Svenska 2 alt. Svenska som andraspråk 2.

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.