Kursöversikt VFX-artist

Kurser i utbildningen

 • Entreprenörskap, 10 p
 • Bild, film och storytelling 20 p
 • Projektkunskap 20 p
 • Preproduktion 40 p
 • Inspelning VFX  15 p
 • Postproduktion  40 p
 • Examensarbete  30 p
 • Lärande i arbete (LIA) 130 p
 • Översiktskurs 3D, 40 p
 • Översiktskurs compositing, 40 p

Valbara profiler (3D eller Compositing)

 • 3D – ljussättning och texturering, 30 p
 • 3D – look development, 30 p
 • 3D – rigg och animation, 25 p
 • 3D – technical direction, 30 p
 • Compositing 2, 50 p
 • Compositing 3, 65 p

Vad är "compositing"?