Möt branschen

Studiebesök på Goodbye Kansas

VFX-branschen

Produktion av VFX till film, TV, reklam och spel är en av Sveriges snabbast växande branscher. De senaste åren har antalet anställda bland de ledande företagen i stort sett fördubblats varje år.

David Söhr, studerande på VFX-artist

Examinerad, David Söhr

Utbudet av filmer, serier och reklamfilm med 3D-effekter ökar i rasande hastighet och med det även behovet av yrkeskompetens inom området. Den nya Utbildningen VFX-artist på Xenter ger de studerande en solid grund att stå på som blir en språngbräda till branschens mest spännande jobb.

Yrkeshögskola