Terminstider Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare 2020      

Utbildningsnummer: YYH00722-2019-2      

Termin 1     2020-08-31 – 2021-01-15     100 p, 20 v  

Termin 2     2021-01-18 – 2021-06-04     100 p, 20 v  

Termin 3     2021-08-16 – 2021-12-31     100 p, 20 v  

Termin 4     2022-01-03 – 2022-06-03     110 p, 22 v  

Termin 5     2022-08-15 – 2022-12-16     90 p, 18 v


Fastighetsförvaltare 2021      

Utbildningsnummer: YYH00722-2019-3      

Termin 1     2021-08-23 – 2022-01-07     100 p, 20 v  

Termin 2     2022-01-10 – 2022-05-27     100 p, 20 v  

Termin 3     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 4     2023-01-09 – 2023-06-12     110 p, 22 v  

Termin 5     2023-08-14 – 2023-12-18     90 p, 18 v


Fastighetsförvaltare 2022     

Utbildningsnummer: YYH00722-2022-1     

Termin 1     2022-08-22 – 2023-01-06     100 p, 20 v  

Termin 2     2023-01-09 – 2023-05-26     100 p, 20 v  

Termin 3     2023-08-21 – 2024-01-05     100 p, 20 v  

Termin 4     2024-01-08 – 2024-06-07     110 p, 22 v  

Termin 5     2024-08-19 – 2024-12-20     90 p, 18 v

Fastighetsförvaltare 2023     

Utbildningsnummer: YYH00722-2022-2     

Termin 1     2023-08-21 – 2024-01-05     100 p, 20 v  

Termin 2     2024-01-08  2024-05-24     100 p, 20 v  

Termin 3     2024-08-19  2025-01-03    100 p, 20 v  

Termin 4     2025-01-06  2025-06-06     110 p, 22 v  

Termin 5     2025-08-18  2025-12-19     90 p, 18 v