Fastighetsförvaltare 500 YH-poäng

(5p = 1 vecka)

Affärs- och entreprenörskap 20p

Branschen i samhället 20p

Ekonomi med fastighetsinriktning 50p

 • Samhällsekonomi
 • Allmän företagsekonomi
 • Fastighetsekonomi
 • Fastighetsföretagande och entreprenörskap
 • Investeringskalkyler 

Fastighetsförvaltning 40p

 • Tekniska förvaltningsplaner
 • Analyser av olika typer av hyreskontrakt
 • Bedömningar av en byggnads underhållsbehov
 • Analys av en byggnads VVS och värmesystem
 • Etiska överväganden
 • Miljöfrågor
 • Lokaleffektivitet 

Fastighetsjuridik 65p

 • Bygg- och fastighetsjuridik
 • Hyresrätt
 • Avtalstext
 • Upphandling

Fastighetsrelaterad teknisk specialisering 35p

 • Byggteknik / El / VVS / Styr- och reglerteknik / Underhåll / Miljö 

IT för fastighetsförvaltare 25p

 • Styrsystem
 • Fastighetssystem
 • Lokalplaneringssystem
 • Krav till projektering och informationshantering
 • Statistik och uppföljning
 • Ärendehanteringssystem 

Kommunikation och relationsutveckling 25p

 • Affärskommunikation
 • Mångfald i teori och praktiska relationer
 • Projekt- och processkunskap

Ledarskap och personalansvar 15p

 • Metoder och modeller för ledarskap
 • Arbetsrätt och personaladministration
 • Förebygga arbesskador
 • Personligt ledarskap

Miljö och hållbart byggande 25p

Lärande i arbete LIA 180p (inkl. examensarbete)
Lia 1 85p, Lia 2 70p och Examensarbete 25p

 • Tillämpning av utbildningens teoretiska moment.
Fastighetsförvaltare 500 YH-poäng | Xenter

Fel

Webbplatsen stötte på ett oväntat fel. Var vänlig försök igen senare.