Hur går antagningen till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Urvalsprov i form av en bilduppgifter som prövar praktisk färdighet.
    Instruktioner för bilduppgiften ligger på ansökningsplatsen.
  • Kommunikationsprov som prövar kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet.

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.