Hur går antagningen till?

Antagningsprocessen sker i tre olika steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Lämna in din ansökan med följande handlingar:

  • Betyg
  • CV med foto
  • Personligt brev

Vi gör en bedömning av din ansökan för att säkerställa att du har grundläggande yrkeshögskolebehörighet, vilket krävs för att komma in på utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det är fler behöriga sökande till utbildningen än antalet studieplatser sker ett urval som består av tre urvalsprov.

  • Skriftligt prov (webbfrågor) som är inriktat på förkunskaper och förmågor relaterade till utbildningsområdet och yrkesrollen. (max 30 poäng)
  • Arbetsprov som prövar den sökandes estetiska kunskaper och praktisk färdighet. (max 50 poäng). Instruktioner för bilduppgiften ligger på ansökningsplatsen. 
  • Muntligt prov (intervju) inriktat på den sökandes muntliga kommunikativa färdigheter och förmåga och att reflektera över sitt arbete med visuella uttryck. (max 100 poäng)

Behöriga sökande får mejl med anvisningar om att genomföra det skriftliga provet och skicka in arbetsprov. Den som gjort som gjort dessa får boka en tid för muntligt prov.

VIKTIGT!
Var uppmärksam på att viktiga mejl rörande din ansökan kan ha noreply@gotit.se som avsändare. Gotit är leverantören av antagningssystemet Alvis. Håll utkik efter dessa mejl i din inkorg, så att de inte sorteras som skräppost.

Observera att urvalsproven inte gör dig behörig. Du bör därför börja med att ladda upp dokumenten som krävs för behörighetsprövningen i steg 1.

Steg 3 – Antagning

Den sammanlagda poängsumman på urvalsproven utgör grunden för rangordning av behöriga sökande där de med högst poäng erbjuds en plats att tacka ja eller nej till medan övriga hamnar på reservplats i fallande ordning. Besked om plats eller reservplats meddelas före midsommar.