Hur går antagningen till?

Urvalsprocess för VFX-artist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger de 20 utbildningsplatserna:

  • Frågeformulär som prövar den sökandes insikt i utbildningens särskilda villkor (max 30 poäng).
  • Urvalsprov i form av en bilduppgifter som prövar praktisk färdighet (max 50 poäng).
    Instruktioner för bilduppgiften ligger på ansökningsplatsen.
  • Muntligt prov som prövar kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet (max 100 poäng) sker 7 – 9 juni 2022.
  • Vi siktar på att skicka ut antagningsbesked före midsommar.

Behöriga sökande får anvisningar om att skicka in arbetsprov samt blir kallade till proven. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.