Hur går antagningen till?

Samtliga behöriga sökande kallas till en eller flera urvalsprovdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Ett muntligt Urvalsprov – kommunikation på Xenter Yrkeshögskola
  • Ett Urvalsprov – teknik på Xenter Yrkeshögskola som testar de sökandes tekniska kunskaper.

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.