Hur går antagningen till?

Samtliga behöriga sökande kallas till en eller flera provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Ett muntligt kommunikationsprov på Xenter Yrkeshögskola
  • Ett tekniskt prov på Xenter Yrkeshögskola som testar de sökandes tekniska kunskaper.

Urvalskriterier

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats.